Ketterän kehityksen sanakirja, osa 3

Ketterän kehityksen termien avaaminen jatkuu! Mitäs se retro olikaan, muuta kuin kukkakuvioisia kuoseja? Kuka omistaa tuotteen, ja miksi?
Nyt olemme ketterällä matkallamme jo hyvin käytännönläheisissä tunnelmissa. Näitä termejä tulee vastaan jatkuvasti, sillä ne ovat olennainen osa päivittäistä yhteistyötä ostajan ja kehitystiimin välillä.
Voit kerrata sanakirjan osat yksi ja kaksi, tai aloittaa suoraan tästä.

1. Daily

Daily on ketterän tiimin (seisten) pitämä aamukokous. Toisin kuin perinteinen aamupalaveri, jossa jokainen odottaa puoliunessa omaa vuoroaan nukahtaakseen taas penkilleen, tämän tapaamisen kesto on rajoitettu 15 minuuttiin. Aiheet on määritelty ennakkoon, eikä muita aiheita käsitellä. Dailyn aiheet ovat:

  • mitä olen tehnyt viimeisen 24 tunnin aikana
  • mitä teen seuraavan 24 tunnin aikana
  • mitä esteitä minulla on

2. Retro

Ketterä tiimi reflektoi tekemisiään aina ennen seuraavaa sprinttiä. Retro tai retrospektiivi käsittelee tiimin toiminnan onnistumista: Mikä meni hyvin? Mikä olisi voinut mennä paremmin?
Onnistunut retro jättää jälkeensä konkreettisen toimen, jonka tiimi ottaa tehtäväkseen jo seuraavassa sprintissä. Sprintin tuotetta ei käydä retrossa läpi. Demo on sitä varten.

3. Demo

Demossa esitellään sprintin tuotos tuotteen omistajalle ja muille asiaan kuuluville tahoille sekä sidosryhmille. Tuoteomistaja hyväksyy tai hylkää tuotoksen.

4. Scrum Master

Scrum master on ketterän tiimin esteiden raivaaja ja tapahtumien järjestäjä. Scrum master EI ole tiiminvetäjä eikä projektipäällikkö, vaikka näitäkin henkilöitä nähdään nykyään paljon scrum masterin roolissa. Tyypillistä on, että scrum master on tiimin jäsen ja tekee samoja töitä kun muutkin tiimissä. Hän kehittää, suunnittelee tai testaa, mutta varaa osan ajastaan Scrum Master -vastuulle.

5. Tuoteomistaja (Product Owner)

Tuoteomistaja on ketterän tiimin tuotteesta vastaava yksittäinen henkilö, jolla on myös riittävä valta päättää tuotteen asioista kehitystiimiin nähden. Tuoteomistajaksi voi olla kiusaus nimetä useampia tahoja, tai asettaa kokonainen ohjausryhmä tätä varten. Ketterät periaatteet kuitenkin vaativat, että tuoteomistaja on tiimin saatavilla, eikä ristiriitaa tai tarpeetonta odottelua päätöksenteossa synny. Tämä on kova vaatimus, joka vaikuttaa merkittävästi projektin onnistumiseen.

Toivomme, että esitellyt termit auttoivat selventämään ketteryyden eri tasoja ja periaatteita. Millä tavalla nämä periaatteet voisivat auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi? Me voimme olla avuksi. Meillä Mtechissä käytetään Kokonaisketterää menetelmää asiakastyössä alusta loppuun. Sinä saat varmuuden siitä että kehittäminen palvelee juuri niitä tavoitteita, jotka ovat sinulle tärkeitä. Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja sovi tapaaminen!