Ketterän kehityksen sanakirja, osa 2

Ketterän kehityksen termien kimppuun käytiin sanakirjan osassa 1. Kakkososassa setvimme termit kaizenista konseptointiin! Pääsemme hieman syvemmälle ketteryyden toteuttamisessa. Katsomme ketteryyttä ennen kaikkea tuotteen tai palvelun sekä niiden suunnittelun ja hallinnan näkökulmasta. Tässä, olkaa hyvä:

1. Kaizen

Kaizen on jatkuvan parantamisen periaate. Se on oikeastaan leanin, jota avasimme sanakirjan ensimmäisessä osassa, kattokäsite: kaikki parantamiseen tähtäävä on kaizenia. Kaizen-termiä käytetäänkin laajemmin kuin pelkästään ohjelmistokehityksessä ja muissa prosessitoiminnoissa.

2. MVP

Minimum Valuable (Viable) Product on filosofia, jonka mukaan tuotteen tulee olla mahdollisimman pieni, mutta arvokas. “Arvokas” määritellään etukäteen suhteessa tavoitteisiin, jotta lopputulos on ymmärrettävä ja mitattavaa arvoa tuottava lähtötilanteeseen nähden.

3. Arvopaketti

Arvopaketti on kokonaisketterästä konseptoinnista ulos tuleva mitattava ja arvioitava tuote. MVP on yksi arvopakettityypeistä, muttei suinkaan ainoa. Arvoa voidaan tuottaa myös esimerkiksi nykyistä tuotetta parantamalla, tutkimalla uutta tai panostamalla teknologiaan joka mahdollistaa parannukset. Tärkeintä on, että arvopaketille on määritelty yksiselitteiset kriteerit. Yhden määritellyistä mittareista tulee vaikuttaa suoraan liiketoimintaan.

4. Portfolio

Portfolio on projektisalkun tapainen rakennelma, jossa arvopaketit menevät ja tulevat kanbantaululla leanin periaatteita noudattaen. Eikö ole hauskaa huomata, että näitä termejä pääsee käyttämään heti?

5. Konseptointi

Konseptointi on prosessi, jossa ideoista muodostetaan toteuttamiskelpoisia arvopaketteja. Käyttämällä laaja-alaisesti eri menetelmiä ja asiantuntijoita saamme syheröisistä ideapalleroista kauniita ja konkreettisia tuotteita ja palveluita. Lue lisää konseptoinnista blogitekstistämme Digityöpaja, konseptointi ja Kokonaisketterä. Mistä tässä oikein on kyse?

Voit jatkaa lukemista sanakirjan osasta kolme.

Lisää hyviä vinkkejä ohjelmistojen ja järjestelmien ostajalle löydät osto-oppaastamme! Meillä Mtechissä käytetään kokonaisketterää menetelmää asiakastyössä alusta loppuun. Sinä saat varmuuden siitä että kehittäminen palvelee juuri niitä tavoitteita, jotka ovat sinulle tärkeitä. Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja sovi tapaaminen!