Ketterän kehityksen sanakirja, osa 1

Ketterän kehittämisen edut ja hyödyt ovat selkeät, ja niistä on puhuttu paljon. Lisäksi ketterä kehitys on vakiintunut tapa toimia. Ketteryyttä on käytetty laajasti jo yli 20 vuoden ajan. Siitä huolimatta termien viidakko haastaa kokeneemmankin, saati sitten kiireisen ostoista vastaavan IT-päällikön. Kun haluat selvittää itsellesi, mistä on kyse, aloita tästä.

1. Ketterä kehittäminen (agile development)

Ketterän kehittämisen ytimen löytää, kun pohtii muuttuvaa maailmaa. Jos suunnitelmat eivät jousta, ei jousta todellisuuskaan. Ketterä kehittäminen (eli agile development) on joukko menetelmiä, joille on yhteistä muuttuviin olosuhteisiin ja tarpeisiin reagointi, yhteistyön korostaminen päivittäisessä tekemisessä sekä itseohjautuvat tiimit, joissa on riittävästi osaamista ratkaista eteen tulevat ongelmat.

2. Lean

Maksimoi arvo, minimoi hukka. Henry Ford ja Toyota ovat tulleet usein esille, kun leania on kuvattu. Lean on tuotantomenetelmä, jonka James Womack ja Daniel Jones ovat kiteyttäneet viiteen pääperiaatteeseen: määritä tietyn tuotteen arvo tarkasti, määritä jokaisen tuotteen arvovirta, laita arvo virtaamaan keskeytyksettä, tuota arvo asiakkaan kannalta oikeaan aikaan ja hae täydellisyyttä.

3. Scrum

Scrum on yksi ketteristä menetelmistä ja epäilemättä niistä tunnetuin. Kehitystiimit työskentelevät 1 – 4 viikon sprinteissä eli kierroksissa, jotka alkavat suunnittelulla ja päättyvät julkaisukelpoiseen tuotokseen, joka esitellään asiakkaalle demossa. Scrum vaatii kaikilta, niin ostajalta kuin kehittäjiltä, paljon yhteistyötä, mutta etuna on mahdollisuus korjata suuntaa nopeastikin.

4. Kanban

Työ on tärkeää saada näkyväksi, ja tässä Kanban on vakiintunut hyväksi tavaksi. Kanbanin toinen rooli on rajoittaa kesken olevan työn määrää, jotta arvo saa virrata sakkaamatta. IT-firmoissa (ja muuallakin) on usein Kanban-käytössä valkotaulu tai vapaa seinä, jossa post-it-laput liikkuvat vasemmalta oikealle sen vaiheen mukaan, missä työtehtävä on juuri nyt menossa. Samalla voidaan varmistaa, ettei työtehtäviä ole työn alla liikaa. Myös digitaaliset Kanbanit ovat suosittuja.

5. Kokonaisketterä

Ketteryydestä puhutaan paljon tapana tehdä itse kehitystyötä. Harva projekti kuitenkaan elää omana saarekkeenaan irrallaan muusta tekemisestä. Tämän vuoksi ketteryyden skaalautuvuudelle läpi koko organisaation on suuri tarve ja tilaus. Kokonaisketterä menetelmä ottaa haltuun koko kentän lähtien strategian näkymisestä kaikessa kehitystyössä ja päättyen valmistuneiden tuotteiden tuoman arvon tai hyötyjen johtamiseen.

Lue myös sanakirjan osat kaksi ja kolme!

Meillä Mtechissä käytetään kokonaisketterää menetelmää asiakastyössä alusta loppuun. Sinä saat varmuuden siitä että kehittäminen palvelee juuri niitä tavoitteita, jotka ovat sinulle tärkeitä. Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja sovi tapaaminen!