Ketterä kehitys Mtechissä – case Faban varastonhallinta osa 1

Mtechissä on syksyn 2017 aikana pilotoitu menestyksekkäästi ketterän kehityksen mallia. Mtech käynnisti alkusyksyllä Triari Oy:n kanssa yhteistyössä KAASUA-projektin, jonka tavoitteena on kehittää ja ketteröittää Mtechin projektitoimintaa. Projektin aikana tunnistetaan ja kuvataan projektitoiminnan palvelun keskeiset ja kriittiset vaiheet, rakennetaan tuloksellinen toimenpiteiden työnkulku ja kehitetään ohjelmistotiimin toiminnan laatua jatkuvan oppimisen avulla. Yhdessä Triarin konsulttien kanssa on luotu Mtechille sopiva ketterä toimintamalli. Uutta ketterää toimintamallia kehitetään ja testataan käytännössä Faban kanssa varastonhallintaohjelmiston kehitysprojektissa. Mtechissä ketterän kehityksen mallia hyödynnetään nyt ensimmäistä kertaa tilaajalle tehtävän tuotteen kehityksessä.

Ketterää kehitystä Scrumin avulla

Mtechissä pilotoitava ketterän kehityksen malli perustuu Scrum-malliin, joka Wikipedian mukaan on ”projektinhallinnan viitekehys, jota käytetään yleisesti ketterässä ohjelmistokehityksessä”. Mallin ytimessä on MVP eli Minimum Viable Product. MVP tarkoittaa ohjelmiston ensimmäistä versiota, joka sisältää sen kriittisimmät ominaisuudet. Voit lukea lisää MPV:stä ja ketterästä kehityksestä aiemmasta blogiartikkelistamme. Mtechin käyttämässä mallissa MVP:tä kutsutaan myös nimellä Business Outcome. Business Outcome on kehityksen lopputulos, joka täyttää asiakkaan tarpeen ja tuottaa tälle hyötyä.

Faban varastonhallintaprojekti

Faban varastonhallintaprojektissa kehitettävästä varastonhallintaohjelmistosta tehdään MVP kolmen kuukauden aikana syyskuun ja joulukuun välillä. Ohjelmiston MVP:n tavoitteena on parantaa Faban myytävien ja työntekijöiden käyttämien tarvikkeiden paikallistamista, inventointia ja hävikin seurantaa. Näin ohjelmisto tulee tuottamaan asiakkaalle logistisia ja taloudellisia hyötyjä. Ohjelmiston on suunniteltu tulevan käyttöön Faban kenttätyöntekijöille, tuotepäälliköille, talouspäälliköille ja keskusvarastonhoitajille. Varastonhallintaprojekti on jatkoa alkuvuodesta tehdylle tuotehallintaprojektille, joka tehtiin vielä perinteisellä vesiputousmallilla.

Scrum-malli on havainnollistettu alla. Artikkelin seuraavassa osassa kerromme, miten mallia on käytetty Faban varastonhallintaprojektissa sekä millaista palautetta se on saanut tiimiltä ja asiakkaalta. Pysy kuulolla!