KAASUA-projekti edistyy – tiimit muutoksen keskellä

Aiemmassa blogissa kerroimme lyhyesti syksyllä käynnistyneestä KAASUA-projektista ja pilotoitavasta ketterän kehityksen mallista. Projekti on sittemmin edennyt vaiheeseen, jossa ketterän kehityksen malli on otettu käyttöön muissakin Mtechin tiimeissä. Tämä on aiheuttanut muutoksia työtapojen lisäksi tiimien kokoonpanoihin ja työtiloihin.

Uudet pientiimit

Joulukuun alkupuolella osa vanhoista tiimeistä järjestäytyi uudelleen ja muodosti useita uusia pientiimejä. Alkuun muutos koski Andromeda ja Draco –tiimejä, sittemmin mukaan on liittynyt osa Phoenix-tiimistä. KAASUA-projektin aikana on määritelty, millaista osaamista yhden tiimin tulisi sisältää. Tekijät saivat pääasiassa itse muodostaa uudet neljästä viiteen henkilöä sisältävät tiimit määriteltyjen reunaehtojen mukaisesti. Poikkeuksena oli kaikkien muiden tiimien tukena toimiva Capo-tiimi, johon tarvittiin ja valittiin kaksi kokenutta suunnittelijaa ja pääohjelmoijaa. Uusia tiimejä muodostui lopulta Capon lisäksi neljä: Principes, Geeni, Demeter ja TTT.

Yhteiset tiimitilat

Tiimiytymisen jälkeen aloitettiin työtilojen suunnittelu ja toteutus. Koska oleellinen osa ketterän kehityksen mallia on tiimin sisäinen sujuva yhteistyö, haluttiin kukin tiimi sijoittaa omaan yhteiseen työtilaansa. Demeterille ja TTT:lle suunniteltiin tilat Mtechin toiseen kerrokseen, Principesille ja Geenille puolestaan neljänteen kerrokseen. Toisen kerroksen työhuoneiden väliseiniä kaadettiin, jotta tiimeille saataisiin suuremmat huoneet. Tiimit saivat itse miettiä, mitä tarvitsisivat tiloihin ja tarvikkeita lähdettiin hakemaan Ikeasta. Kyseinen perjantai-iltapäivä kuluikin toisen kerroksen tiimeillä sujuvasti huonekaluja kooten ja sipsejä syöden. Myös Principes ja Geeni ovat päässeet jo muuttamaan neljänteen kerrokseen.

Projektit jo käynnissä

Tiimien toiminta on jo käynnistynyt vauhdikkaasti. Projektien aluksi mietitään asiakkaan kanssa liiketoimintatavoitteet ja MVP, jonka jälkeen ne jaetaan ominaisuuksiin, jotka pilkotaan vielä pienempiin osiin. Tämän jälkeen Capo-tiimi käy projektin läpi ja keskustelee projektiin määrätyn tiimin kanssa, millaista apua ja tukea he tulevat projektin aikana tarvitsemaan. Ketterän kehityksen mukaisesti itse työt rullaavat kahden viikon sprinteissä, jotka aloitetaan aina sprintin suunnittelulla. Sprintin suunnittelussa tiimit pohtivat yhdessä asiakkaan kanssa, mitä lähdetään seuraavaksi tekemään. Tiimeillä itsellään on kuitenkin lopulta valta ja vastuu saada työ valmiiksi tuotantoon sprintin tai useamman sprintin aikana. Kullakin tiimillä on pääasiassa oma projektinsa hoidettavanaan, mutta osa työajasta käytetään myös Faban, Saga Fursin, ETT:n ja Nordic-yksikön pienkehitykseen.

Miltä tiimeistä nyt tuntuu?

Kävimme tiedustelemassa kahdelta tiimiltä, TTT:ltä ja Demeteriltä, millaisia ajatuksia uudet tiimit ja tiimitilat heissä herättävät. Tiimit myöntävät, että suhtautuminen on vielä hieman varovaista, sillä murrosvaihe on vielä menossa ja rutiinien muotoutuminen on kesken. Osa pitää uusista tiloista enemmän kuin toiset. Suhtautuminen riippuu paljon siitä, millaisessa tilassa on aiemmin työskennellyt ja millaisesta muuten tykkää.

Tiloja kuvaillaan hienoiksi, kaikki eivät kuitenkaan näe suurta eroa avokonttoriin. Kuulokkeet voi laittaa korviin tai tehdä etätöitä, jos haluaa olla yksin. Hälinää havaitaan omassa tilassa avokonttoria vähemmän, tosin toisen tiimin tilassa vielä hieman kaikuu. Ilmastointiin kaivattaisiin myös pientä parannusta. Työpisteet ovat kuitenkin mukavia ja sähköpöytä mieleinen uudistus heille, joilla sitä ei aiemmin ollut. Tiimien itse valitsemat viherkasvit tuovat myös viihtyisyyttä tiloihin.

Tiimityöhön yhteinen uusi tila on tuonut eniten myönteisiä vaikutuksia. Samassa tilassa saman asian parissa työskentely lisää yhteishenkeä. Työnjakoa on helppo suunnitella ja asioista helppo kysyä, kun ollaan lähekkäin. Muilta saa myös paremmin henkistä tukea. Tiimien mukaan työntekoa myös helpottaa, kun vastuu projektin valmistumisesta on nyt selkeämmin koko tiimillä eikä yksittäisellä tekijällä.

Demeterin tiimitila:

TTT:n tiimitila: