Digityöpaja, konseptointi ja Kokonaisketterä. Mistä tässä oikein on kyse?

Tällä sivustolla vilisee nyt ristiin rastiin Digityöpajaa, Kokonaisketterää ja jossain mainitaan konseptointikin. Mikä näistä nyt on mikä?

Lyhyesti

Digityöpaja on tehokas tapa ratkaista ongelmia ja visioida uutta. Mtech fasilitoi työpajan ja tuo mukanaan myös teknistä osaamista, jonka sinä täydennät liiketoimintaosaamisellasi. Digityöpajan aiheen ja tavoitteet asetat sinä, me autamme tarvittaessa siinäkin.

Kokonaisketterä on liiketoiminnan kehittämisen toimintamalli, eräänlainen filosofia kaiken kehitystyömme taustalla. Mallissa keskeistä on liiketoimintalähtöinen ajattelu sekä kattava, mutta käytännöllinen lähestymistapa kehitystyön ohjaamisen ja tekemiseen.

Osana Kokonaisketterää on konseptointi, jossa teemme lupaavasta ideasta tai todennetusta tarpeesta lähtien ratkaisuehdotuksen. Se on siis Kokonaisketterän yksi vaihe.

Digityöpaja verrattuna konseptointiin

Digityöpajan aihe, menetelmät, tavoitteet ja osallistujat päätetään aina sen mukaan, millaisten kysymysten äärellä ollaan. Muutama esimerkkiaihe:

Digitalisaation aloittaminen tai kiihdyttäminen

Yritys tarvitsee työpajan selvittämään, mitä liiketoimintoja sen on järkevää digitalisoida nyt ja tulevaisuudessa. Digityöpajassa voidaan ideoida uusia tai uudelleen mallintaa nykyisiä prosesseja. Siihen voi osallistua liiketoimintapäättäjiä, markkinoinnin, viestinnän ja teknologian ammattilaisia. Tuloksena voi syntyä esimerkiksi digistrategia, digitalisaation roadmap tai hahmotelma pilottiprojektista, jolla voidaan kokeilla ideaa kevyellä riskillä. Pilottiprojekti voidaan puolestaan toteuttaa Kokonaisketterällä mallilla.

Nykyisen järjestelmän tai sen osan uudelleensuunnittelu

Yrityksen tuote tai palvelu on elinkaarensa päässä ja se halutaan uusia. Osallistujat voivat olla jälleen liiketoiminnan, markkinoinnin ja teknologian piiristä, rikastettuna asiakaskokemuksen asiantuntijoilla ja parhaassa tapauksessa itse asiakkailla. Digityöpaja voi alkaa ideoinnilla, jossa ideoita tuotetaan mahdollisimman paljon. Tämän jälkeen valitaan niistä parhaat, joiden pohjalta hahmotellaan uusi tuote tai palvelu. Tämä hahmotelma on usein myös Digityöpajan tulos. Jälleen on hyvin luontevaa jatkaa hahmotelman tuottamista todelliseksi, arvoa luovaksi tuotteeksi Kokonaisketterällä mallilla.

Konseptointi vastaavasti tapahtuu silloin, kun asiakas on jo hyvässä vauhdissa tekemässä Kokonaisketterää kehitystä. Digityöpajasta eroten tässä vaiheessa tiedetään jo niin paljon, että itse prosessi voi edetä suoraviivaisemmin:

  • Tiedetään jo varsin hyvin, millainen idea on ja kuka on sen omistaja. Sen voi kirjoittaa parilla lauseella jo jollain tavalla auki.
  • Mahdollisesti on jo ajatus idealle varatusta budjetista sekä mitä tavoitteita idean toteuttamisella pyritään saavuttamaan.
  • Osallistujat tiedetään jo selkeämmin: asiakkaan tuoteomistaja, asiakkaan muut asiantuntijat, Mtechin arkkitehtuuri- sekä UX-asiantuntijat.
  • Konseptointi johtaa aina ratkaisukonseptiin sekä sen MVP-kuvaukseen. Tätä täydentäviä tuloksia ovat muun muassa arkkitehtuuri- ja UI-luonnokset, UX-polut, käyttäjätutkimusten tulokset ja johtopäätökset, ominaisuuksien tarkat kuvaukset, työmäärä-, kustannus- tai tarjouslaskelmat sekä jatkotoimenpide-ehdotukset. Digityöpajan tulokset puolestaan määritetään yhdessä asiakkaan kanssa.
  • Koska konseptointi on osa Kokonaisketterää, se tukeutuu ketterään suunnitteluun, arkkitehtuuriin, portfolionhallintaan sekä kehittämiseen. Digityöpaja puolestaan ei tee oletuksia siitä, mihin sen tulokset asettuvat yrityksen kontekstissa. Asiakas ja Mtech käyvät tämän läpi ennen Digityöpajan alkua, jotta Digityöpajasta saadaan paras hyöty irti.

Kokonaisketterä ja Digityöpaja?

Pari esimerkkiä jo tulikin, miten Digityöpajan avulla voidaan valmistautua Kokonaisketterään kehittämiseen. Mutta voiko Digityöpajaa tehdä sen jälkeen, kun Kokonaisketterään on päädytty?

Tässä tullaankin Digityöpajan olemukseen: Digityöpaja on ennemminkin tapa toimia eli tapa muodostaa tietty lopputulema kuin jonkin prosessin vaihe. Tämän vuoksi Digityöpaja on hyvinkin sovellettavissa Kokonaisketterän eri osiin! Esimerkkejä:

Kokonaisketterä strategia

Digityöpaja on erinomainen työkalu strategian luomiseen ja päivittämiseen. Liiketoiminnan ohjauksen suunnittelu digilähtöisesti on myös sopiva Digityöpajan aihe. Ketterän arkkitehtuurin tavoitetilan määrittely Digityöpajalla, nykytilanteen vahvuuksiin nojaten, kuuluu tähän myös.

Kokonaisketterä portfolio

Jos projektisalkku on sekaisin, portfoliokanbanin määrittely on hyvä aihe Digityöpajalle yhteistyössä Mtechin menetelmäosaajien kanssa. Kokonaisketterän mallin mukaisten arvopakettien ominaisuuksien ja hyväksymiskriteerien suunnittelu on hyvin tärkeä osa Kokonaisketteryydessä menestymistä. Tällaisessa Digityöpajassa voidaan määrittää asiat, kuten käytettävät työmääräyksiköt, vaadittavat liiketoimintaedellytykset sekä muut strategian mukaiset ehdot, jotka arvopakettien tulee täyttää. Konseptoinnin suunnitteluun Digityöpaja soveltuu myös hienosti. Tässä voidaan käsitellä aiheita kuten fasilitaattoreiden ja asiantuntijoiden sisäinen tai ulkoinen rekrytointi, kouluttaminen sekä jatkuvan oppimisen menetelmät ja seuranta.

Kokonaisketterä kehittäminen

Suunnittelun suunnittelu voi kuulostaa metatyöltä, mutta todellisuudessa se on kypsymistä ad hoc -toiminnasta kohti kokonaisvaltaisempaa arvon tuottamista. Joten, ketterästä suunnittelusta kannattaa pitää Digityöpaja. Ketterä toteutus on alan standardi, mutta monet jäävät ketteröitymisessään siihen. Digityöpajalla kannattaa varmistaa, että toteutusmenetelmät ovat synkassa Kokonaisketteryyden periaatteiden kanssa. Mikä sitten vastaavasti melkein kaikilta unohtuu, on ketterä hyötyjen johtaminen, jonka selvittämiseen omassa organisaatiossa kannattaa jälleen kerran pitää Digityöpaja.

Ok ok! Minkä minä nyt sitten ostan?

Osta Digityöpaja. Mutta millainen? Sinun tapauksessasi vastaus selviää ottamalla yhteyttä meihin. Me keskustelemme kanssasi ja selvitämme, mikä sinun tilanteesi on ja millainen Digityöpaja ratkaisee polttavimman ongelmasi.

Kirjoittajasta

Kuva: Arto Rytkönen

Arto Rytkönen

Konseptoija, Fasilitaattori, Agile Coach
myynti@www.mtech.fi / +358 50 524 9710