Digitalisaatiolla potkua paikalliseen ruoantuotantoon

Olemme aiemmassa blogiartikkelissa kertoneet biotaloudessa piilevän valtavasti potentiaalia: alalle on jo kehitetty lukuisia erilaisia teknologisia sovelluksia ja palveluja, jotka edesauttavat koko toimialan kilpailuetua. Digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole vielä hyödynnetty täysimittaisesti, ja alalla on edelleen tulevaisuus täynnä mahdollisuuksia.

Mutta miten esimerkiksi paikallinen ruoantuotanto tai perinteinen elintarvikeala voivat hyötyä digitaalisesta kehityksestä?

Paikallinen ruoantuotanto vastaa kasvaneeseen kuluttajakysyntään

Digitalisaatio ei ole vain uusia innovaatioita varten, vaan myös perinteiset toimintatavat ja alat hyötyvät digitalisaatiosta esimerkiksi toiminnan tehostumisen kautta. Paitsi että digitalisoitumisen myötä manuaaliset työtehtävät on mahdollista hoitaa täysin automatisoidusti, tarjoaa digitalisaatio liiketoiminnan kasvuun mahdollisuudet esimerkiksi paikalliselle ruoantuotannolle.

Alueellisia resurssivahvuuksia hyödyntävä paikallinen ruoantuotanto on osa vihreän talouden kasvua, joka vastaa myös yhä suurenevaan kuluttajakysyntään. Pienteollisuuden ja maatalouden omavaraisuus paranee, kun sivuvirtoja hyödynnetään ravinteiden kierrätyksessä ja paikallisen bioenergian tuotannossa. Hyödyntämällä hajautettuja, alueiden oloihin sovellettuja malleja, saadaan resurssiviisaan lähiruokatuotannon avulla lisättyä myös alueiden elinvoimaisuutta alueen tuotannon ja työllisyyden vahvistumisen kautta.

Paikallinen ruoantuotanto pystyy myös kasvamaan tarjoamalla kuluttajille mahdollisuuden ostaa paikallisia tuotteita verkkokaupan kautta. Verkkokaupasta ruoan toimitukset suoraan tiloilta kuluttajille onnistuvat vaivatta. Verkkokauppa myös lisää liiketoiminnan laajentamismahdollisuuksia.

Elintarvikeviennin kehittäminen

Suomalaisilla on osaamista funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämisestä. Luonnontuotteet tarjoavatkin biotaloudelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja niiden tuotteistamista ja vientiä voitaisiin kasvattaa merkittävästi uusien kuluttajatrendien ansiosta. Tällä hetkellä elintarvikeyritysten liikevaihdosta lähes puolet tulee kansainvälisiltä markkinoilta.

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy kuitenkin koko ruokajärjestelmässä digitaalisen kehityksen ansiosta. Kokonaan uutta liiketoimintaa ruokajärjestelmässä voi syntyä, kun suljettujen kiertojen, biojalostamoiden sekä kotieläintuotannon sivuvirtojen ja peltobiomassan tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään. Siten on mahdollista tuottaa uusia biojalosteita kemianteollisuudelle, jolloin sivuvirtojen energiajakeet tulevat hyödynnetyksi energian tuotannossa.