Digitalisaatio on lisännyt IT-palvelujen tarvetta – onko sinun yrityksesi pysynyt perässä?

Digitalisaatio on muuttanut arkea ja työelämää viimeisten vuosien aikana huimasti. Se on tunkeutunut myös niille aloille, joita tietotekniset ratkaisut eivät ole aiemmin juuri koskettaneet. Samalla digitalisaatio on lisännyt palvelujen tarvetta.

Kolme keskeisintä IT-palvelua, joiden tarve on viime vuosina kasvanut:

  1. Tukipalvelut

Liiketoiminta on muuttunut alasta riippumatta sähköisemmäksi. Tietoteknisten laitteiden määrä on kasvanut myös niillä aloilla, joilla tietotekniikkaa ei ole aiemmin juuri käytetty. Tämä on lisännyt tukipalvelujen tarvetta. Huolto, tietoturva, ylläpito ja käyttäjätuki ovat palveluita, jotka kannattaa ulkoistaa, jos ne eivät ole oman yrityksen ydinosaamisaluetta.

Esimerkki alasta, jolla tietotekniikka on perinteisesti ollut pienessä roolissa, on kiinteistönhuolto. Nykyään henkilökohtaisten työtehtävien ja kaikkien työntekijöiden töiden hallinta on usein sähköistä. Työntekijän puhelimessa saattaa olla paikannusta käyttävä sovellus, jolla voidaan seurata, missä hän liikkuu. Työntekijät käyttävät myös rajapinnat yhdistäviä palveluja esimerkiksi tarkastellessaan kiinteistöön liittyvien LVI-laitteiden tilaa etänä.

  1. Datan analysointi

Tietoa kerätään, jalostetaan ja analysoidaan entistä enemmän. Se on lisännyt digitaalisten työkalujen tarvetta. Esimerkiksi data-analysoinnin pilvipalveluiden tarve on kasvanut ja käyttö laajentunut. Kun yritysten liiketoiminnan keskeisin osa on tiedon hallinta, ovat datan käsittely ja analysointi suuressa roolissa.

  1. Etätyötä tukevat tekniset ratkaisut

Kun työsuhteiden luonne ja työn tekemisen paikka ja aika ovat muuttuneet, tulee kaikkien palvelujen olla saatavilla milloin ja missä tahansa. Etätyön yleistyminen on kasvattanut merkittävästi esimerkiksi vpn-yhteyksien, etähallintayhteyksien ja erilaisten pilvipalvelujen tarvetta.

Jos yritykselläsi on päivitettävää tukipalveluissa, IT-palvelumme auttavat mielellään!