17.05.2017

Biotalous ja digitalisaatio ne yhteen soppii

Digitalisaatio sitä ja digitalisaatio tätä – tähän lähes puhkikulutettuun termiin ei voi olla törmäämättä nykypäivänä enää missään. Fakta on kuitenkin se, että digitalisaatio on läsnä lähes minkä tahansa yrityksen toiminnassa ja tuo mukanaan alalle kuin alalle uusia mahdollisuuksia. Myös biotaloudessa piilee hyödyntämätöntä potentiaalia, joka on digitalisaation avulla mahdollista valjastaa kilpailueduksi.

Biotaloudessa valtavasti potentiaalia

Biotalouden ydin on hyödyntää uusiutuvia luonnovaroja, kuten metsää ja viljaa, ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseksi. Biotalous.fi:n mukaan biotalous ei ole uusi toimiala, vaan se ”yhdistää monia alkutuotannon ja jalostustoiminnan aloja sekä lopputuotteiden markkinoita”.

Jo nyt alalle on kehitetty lukuisia erilaisia teknologisia sovelluksia ja palveluja. Digitalisaation myötä lisääntyneet palvelut mahdollistavat entistä tehokkaammin toimivan liiketoiminnan ja tarjoavat mahdollisuuden kasvattaa kilpailuetua. Ne ovat kuitenkin vasta pintaraapaisu biotalouden hyödyntämättömiin mahdollisuuksiin!

Digitalisaatiolla koko elintarvikeketju näkyväksi

Tänä päivänä digitaaliset ratkaisut vastaavat lähinnä yksittäisiin haasteisiin. Esimerkiksi viljelysuunnitteluun on olemassa erinomaisia järjestelmiä, mutta ne ovat monesti riippuvaisia viljelijän aktiivisuudesta näpytellä manuaalisesti tiedot järjestelmään. Tiedonsiirto myös loppuu elintarvikeketjun seuraavaan vaiheeseen: kun vilja on puitu ja se kuljetetaan eteenpäin, ei kattava tieto viljan alkuperästä enää siirrykään automaattisesti sen mukana kauppaan, saati sitten kuluttajalle asti. Kuluttaja joutuukin tyytymään vain ruokapaketista saatavaan tietoon tuotteen alkuperästä ja joutuu monesti vain arvailemaan, miten peltoa on esimerkiksi lannoitettu tai mitä eläimille on syötetty ja kuinka ne voivat.

Digitalisaation avulla tiedon siirtyminen on kuitenkin mahdollista automatisoida koko elintarvikeketjun läpi aina peltojen lannoitteista lähtien kaupasta ostettavaan ruokapakettiin asti. Sensorien avulla pystytään sekä mittaamaan että optimoimaan peltojen lannoitemäärät ja tämä tieto välittämään automatisoidusti eteenpäin viljelijältä aina leipomolle ja kuluttajalle saakka.

Myös esimerkiksi peltojen erilaiset pitoisuusmittaukset pystytään toteuttamaan automatisoidusti sensorien avulla, jolloin datan pohjalta pystytään ennakoimaan toimenpiteitä sekä puuttumaan epäkohtiin ja niiden juurisyihin. Tällaiset toimet ovat paitsi ekologisia, mutta tuottavat myös arvokasta dataa.

Älä pelkää muutosta – tulevaisuus täynnä mahdollisuuksia

Digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ei vielä osata hyödyntää riittävästi. Joko teknologian hyötyjä ei nähdä tai muutokset toimintatavoissa saattavat pelottaa. Digitalisaatio edellyttääkin liiketoimintamallien uudistamista ja prosessien automatisointia sekä ennen kaikkea muutosta vanhassa ajattelutavassa. Järkevästi toteutettuna on kuitenkin mahdollista saavuttaa paljon, joten miksi olla hyödyntämättä teknologiaa?

Me Mtechillä haluammekin kannustaa kaikkia, erityisesti päättäviä tahoja, olemaan aktiivisia ja ennakkoluulottomia uudelle tiedolle ja teknologialle sekä hyödyntämään esimerkiksi yhteistyökumppaneita ja verkostoja, joiden kanssa riskit on mahdollista minimoida.