You are here

WebSampo

 

WebSampo on turkistuottajien tuotantoseurantaohjelma eläinten jalostukseen. Se on verkkosovellus, jonka kyljessä toimii kämmentietokoneille tarkoitettu MobiSampo-ohjelma. MobiSampoa voidaan käyttää tilalla tietojen tallennukseen ilman verkkoyhteyttä. Kolmas ja uusin osa kokonaisuudesta on mobiilisovellus WebSampoApp, joka on turkistuottajilla pilottikäytössä.

Turkishuutokauppayhtiö Saga Fursin omistamia ohjelmia käytetään suomeksi, ruotsiksi, norjaksi ja englanniksi.

Onnistunut jalostustyö näkyy turkiseläinten parantuneena terveytenä, hedelmällisyytenä ja nahkojen laatuna sekä hallittuna eläinkantojen kokona. Ohjelmassa on paljon eri vaihtoehtoja tilakohtaisen jalostustyön hallitsemiseen, esimerkiksi paritussuunnitelma ja siitoseläinten valintaan tarkoitettu simulointityökalu. WebSampossa on pitkälle kehitetty indeksilaskenta turkiseläimille. Indeksilaskenta on tehty yhteistyössä Luonnonvarakeskus Luken kanssa.

Tekniset tiedot

  •     kehittimenä Visual Studio 2012-2015
  •     toteutusteknologiana HTML, CSS, JavaScript, C#
  •     toteutuksessa ASP.NET MVC -ohjelmistokehys
  •     hyödynnetty avoimen ja suljetun lähdekoodin JavaScript-kirjastoja (mm. jquery, DataTables, Telerik)
  •     ei avointa rajapintaa, mutta käytössä on myös WebAPI
  •     tietokantapalvelimena Microsoft SQL Server