You are here

Sikava ja Naseva

 

Sikava on sikaloiden terveysluokitusrekisteri ja Naseva vastaavasti nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä. Molemmat ovat Eläinten terveys ETT ry:n palveluita. Järjestelmiin tallennetaan terveydenhuollon toimenpiteet ja laboratorio- sekä teurastulokset. Niiden hälytystoiminnot palvelevat erilaisia käyttäjiä ja viestitoiminnot helpottavat käyttäjien välistä yhteydenpitoa. Järjestelmiä käyttävät tuottajien lisäksi eläinlääkärit, meijerien, teurastamoiden ja neuvontajärjestöjen henkilöstö sekä viranomaiset. Järjestelmät muokkautuvat erilaisten käyttäjien erilaisiin tarpeisiin.
 
Uudistetut Sikava ja Naseva otettiin käyttöön elokuussa 2015. Järjestelmien ensisijainen tehtävä on edistää sikojen ja nautojen terveydenhuollon kansallisen tason toteutumista.

Yksi järjestelmien uudistamisen haasteista oli siirtymä vanhasta järjestelmästä uuteen. Vanhaa järjestelmää käytettiin koko ajan taustalla ja kaikkien tietojen piti olla uudessa järjestelmässä ajan tasalla, kun se otettiin käyttöön. Lukuisten kolmansien osapuolten käyttämien rajapintojen piti toimia järjestelmien vaihtuessa.

Siirtymää alettiin suunnitella hyvissä ajoin ja siihen varattiin reilusti aikaa. Kolmannet osapuolet pääsivät etukäteen käyttämään testiympäristöä, jotta he saivat omat järjestelmänsä toimimaan uudistettujen Sikavan ja Nasevan kanssa. Hyvän valmistautumisen ansiosta siirtymä sujui murto-osassa siihen varatusta ajasta.

Tekniset tiedot

  • kehittimenä Visual Studio 2012
  • toteutusteknologiana .Net Framework 4.5,  Model View Controller (MVC) –arkkitehtuuri
  • tietokantana SQL Server 2012