You are here

Nordic Classification

Nordic Classification on yhteispohjoismainen rakennearvosteluohjelmisto, joka on toteutettu responsiivisesti ensisijaisesti mobiilialustalle. Sitä käytetään Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa liha- ja lypsykarjan rakennearvosteluun.

Arvostelun lisäksi ohjelma laskee luokituspisteet rakenteen eri osa-alueista, luo raportit, tallentaa varmuuskopiot ja tarjoaa mahdollisuuden simuloida eri rotujen ja maiden painokertoimia laskennassa. Data tuodaan maakohtaisista lähteistä ja ohjelma muuntaa tiedot samaan muotoon.

Tekniset tiedot

  • responsiivinen HTML5-sovellus
  • käyttöliittymä HTML5/JavaScript (Ionic)/CSS3
  • palvelinosuus REST/JSON sekä maakohtaiset toteutukset mm. WebService/SOA
  • pääasiallisena tietovarastona MS SQL Server
  • kehittimenä Microsoft Visual Studio