You are here

KarjaKompassi

 

KarjaKompassi on ohjelmistokokonaisuus maitotilan tulosten analysointiin, ennusteiden laadintaan sekä ruokinnan suunnitteluun ja seurantaan. Projekti on ollut Suomessa maatalousalan ensimmäinen laajamittainen yhteistyöhanke, jossa tutkimus on toimittanut kaupallisen ohjelmistotuotteen toteuttamiseksi tarvittavan biologis-taloudellisen mallin.

KarjaKompassilla voidaan seurata karjan ruokinnan onnistumista. Tuotannon ja ruokinnan taloudellisuuden voi laskea yhdelle päivälle tai pidemmälle jaksolle. Myös rehunkulutuksesta saa laskelman.

Seurannan lisäksi KarjaKompassilla voidaan suunnitella lehmien ruokintaa. Tila valitsee haluamansa tavoitteen, jonka mukaan ruokinta optimoidaan. Se voi olla esimerkiksi mahdollisimman korkea maitotuotos tai mahdollisimman suuri maitotuotos rehukiloa kohti.

Kolmas kokonaisuus KarjaKompassissa on tuottoennuste. Sen avulla voidaan arvioida karjan eläinmäärän kehitystä seuraavien neljän vuoden aikana. Arviota käytetään pohjana rehutarpeiden laskennalle seuraaville ruokintakausille. Ennustettaviin tunnuslukuihin kuuluvat myös maitotuotos ja maidon rasva- ja valkuaispitoisuus.

Tekniset tiedot

  • kehittimenä Visual Studio 2013
  • toteutusteknologiana Microsoft Silverlight
  • toteutuksessa Model-View-ViewModel (MVVM) –suunnittelumalli
  • hyödynnetty avoimen lähdekoodin Prism 4.0 –UI-kirjastoa (CodePlex / MS P&P)
  • palvelimen rajapinta .NET WCF –teknologialla (SOAP over HTTP)
  • tietokantapalvelimena Microsoft SQL Server