You are here

FabaUpo

 

FabaUpo on päivystysohjelma, jolla tallennetaan päivittäin karjanomistajien tilaukset lehmien siemennyksistä ja tiineystarkastuksista. Naudanjalostus- ja siemennyspalveluita tarjoavan Faban ohjelmaan tallennetaan tunnin päivystyksen aikana keskimäärin 2000 tilausta. Tilauksia vastaanottavia päivystäjiä on kerralla töissä parikymmentä, ja he työskentelevät eri toimipisteissä. Tilauksia otetaan vastaan joka aamu, ja ohjelman toimintavarmuus on ensisijaisen tärkeää.

Päivystyksen päätyttyä ohjelman tiedot siirtyvät reittioptimointiin, joka laskee parhaimman reitin kullekin siementäjälle.

Päivystysohjelma uudistettiin vuonna 2014 vastaamaan nykyisiä teknisiä vaatimuksia. Uudistuksen myötä päivystyskoneet saatiin tuen piiriin ja sovelluksen käytettävyys parani. Nykyaikainen tekniikka mahdollistaa ohjelman sujuvan ja luotettavan kehittämisen.

Teimme asiakkaan kanssa tiivistä yhteistyöstä ohjelman kehittämisen alusta asti. Asiakkaan hyväksymistestaus tehtiin kahdeksana etäpalaverina. Meidän toteuttajamme ja testaajamme näkivät etäyhteydellä käyttäjän ruudun ja pystyivät neuvomaan ja ottamaan palautetta vastaan heti.

Testauspalaverin jälkeen teimme korjauksia ohjelmaan, ja seuraavalla kerralla testattiin asiakkaan toiveiden mukaisesti korjattua ohjelman osaa, joka oli ollut käsittelyssä edellisessä palaverissa. Sen jälkeen testattiin ohjelman uutta osa-aluetta. Viimeisellä kerralla testattiin vielä koko ohjelma läpi. Hyväksymistestausta helpotti se, että asiakas sai tutustua uuteen ohjelmaan jo toteutuksen aikana testiympäristössä.

Saimme mukana olleilta loppukäyttäjiltä hyvää palautetta yhteisistä testitilaisuuksista. Positiivisissa asiakaspalautteissa kiitosta sai erityisesti ohjelmistotestaajamme: ”Hän voisi varmaan tulla meille päivystäjäksi, ainakin testauksissa hallitsi homman ja huomasi kaikenlaisia juttuja, sekä bugeja että elämää helpottavia tapoja toimia.”

Tekniset tiedot

  • kehittimenä Visual Studio 2012
  • toteutusteknologiana Windows Presentation Foundation (WPF)
  • toteutuksessa Model-View-ViewModel (MVVM) –suunnittelumalli
  • hyödynnetty avoimen lähdekoodin Prism 4.0 –UI-kirjastoa (CodePlex / MS P&P)
  • käytössä Windows-käyttöjärjestelmä
  • paikallisena tietokantana MicroSoft SQL Server