Med WisuPrognos riktar du bekämpningen av växtsjukdomar mot det verkliga behovet

 

Prognosmodellerna för växtsjukdomar i Wisu är avsedda till hjälp för odlaren för att kunna genomföra kostnadseffektivt växtskydd. 

WisuPrognos sammanför uppgifterna från Wisu om skiftets förfrukt, bearbetningsmetod, växtsort och datum för sådden samt den gårdsspecifika väderdata som beställts från Meteorologiska institutet. Av dem beräknar programmet sannolikheten för sjukdomen på skiftet efter en vecka. På den förnyade Växtsjukdomar-sidan kan du följa med sjukdomsrisken för skiftena och hur riskerna skiljer sig från varandra på olika skiften. Grafiken visar också de senaste dagarnas sjukdomsutveckling före eventuella flaggblads- och axgångsstadiernas bekämpningstidpunkter.

 

 

 

WisuPrognos omfattar prognosmodeller om kornets och vetets mest skadliga växtsjukdomar:
- Kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka
- Vetets bladfläcksjuka och brunfläcksjuka
 
WisuPrognos kan användas som ett verktyg i enlighet med IPM-odlingens principer vid uppföljning av växtsjukdomar och som grund för beslut om växtskyddsåtgärder. Med hjälp av växtsjukdomsmodellerna riktar du bekämpningen mot det verkliga behovet och undviker kostnader, onödigt arbete och belastning av miljön. WisuPrognos omfattar tolknings- och bekämpningsanvisningar för olika riskklasser. 
- måttlig risk
- stor risk 
- mycket stor risk
 
 
 

Information till nötdjursgårdar om utvecklingen av vallens D-värde

 
WisuPrognos följer upp D-värdets utveckling på basis av skiftets klöverhalt och värmesumman. När D-värdet närmar sig det uppställda målvärdet får du ett alarm till telefonen eller e-posten. 
 
I Wisu kan du se tilläggsinformation och granska D-värdet på skiftena. Du vet var det lönar sig att skynda med foderskörden och säkrar en god kvalitet på fodret. 
 
Prognosen plockar odlingsuppgifterna från Wisu och den uppnådda värmesumman från Meteorologiska institutets applikation med en kvadratkilometers noggrannhet.
 
Med ProAgrias växtodlingsrådgivares sakkunskap kompletterar du prognosen om du så önskar. Du kan fråga efter mera information om åtgärder och t.ex. be om hjälp med rekommendationer för bekämpningen samt en bedömning om bekämpningens lönsamhet. Du kan komma överens om stöd av sakkunniga med växtodlingsrådgivaren i din egen region.
 
För att kunna använda WisuPrognos ska odlingsplanen finns i Wisu.
 
Vi producerat tjänsten tillsammans med Meteorologiska institutet. Du kommer väl ihåg att beställa WisuPrognos före den 17.6.
 
Årsavgiften för WisuPrognos är 50 euro + moms.