MobiWisu är till hjälp på åkern och åkerrenen

WebWisus tilläggsdel, MobiWisu, är till hjälp för odlare som hellre bär med sig mobiltelefonen än ett anteckningshäfte. MobiWisu fungerar med webbläsaren i smarttelefoner och datorplattor. Med programmet kan odlaren göra anteckningar t.ex. när man upptäcker en växtsjukdom på åkern eller anteckna gödselmedel man bytt ut för skiften. Anteckningarna finns till förfogande i WebWisu och dess kartmaterial. ”Jag kan inte föreställa mig att jag skulle göra anteckningarna manuellt”, säger MobiWisu-användare, jordbrukare Mika Penttilä.

Observationerna kan markeras på kartan eftersom programmet lokaliserar användaren med hjälp av GPS-positionering. ”Anteckningen fås direkt på rätt ställe när man ute på åkern”, förklarar planerare Mika Laamanen från ProAgria Lantbrukets Datacentral. Att göra markeringarna på kartan och förflytta sig mellan skiftesuppgifterna och kartan är enkelt. På åkern och i traktorn är det behändigt att mata in observationer och anteckningar.

MobiWisu används parallellt med WebWisu. För att kunna utnyttja dess egenskaper förutsätts en odlingsplan som gjorts upp med WebWisu och i WebWisu grundat kartmaterial.

Läs mera om MobiWisu: www.mloy.fi/mobiwisu

Text: Hanna Pehkonen