SMARTBOW- smarta öronsensor

Mtech Digital Solutions börja sälja SMARTBOW -smarta öronsensor i Finland. SMARTBOW- öronsensorna prisbelöntes på Eurotier-mässan år 2016 med guldmedalj för bästa produktinnovation. Speciella är öronsensorna pga. deras lätta struktur och den flera år långa drifttiden för öronmärkets strömkälla. Tidigare har inte sådan teknologi byggts i en form som fungerar som öronmärken för djur. Tack vare den lätta vikten kan öronmärket sättas redan på kalvar och märket mäter information om djuret under hela livslängden. Systemet besparar odlaren tid i uppföljning av djurens beteende samt kvalitetskontroll och möjliggör ett flertal fördelar allmänt i de praktiska sysslorna med kreatursskötseln- och uppfödningen.

 

Egenskaper för SMARTBOW -smarta öronsensorna är:

• Positionering av kon i realtid

Till skillnad från andra system förmedlar SMARTBOW djurets position dygnet runt utan uppehåll och sparar hela rörelsemönstret.

• Pålitlig detektion av brunst

En viktig fördel med systemet är exakt brunstdetektion när beteendet förändras. Alarm kan skickas till dator eller mobil enhet.

• Övervakning av idisslande och hälsa dygnet runt

Under idisslandet har öronen ett visst rörelsemönster. Öronsensor lär sig identifiera djurets rörelsemönster och känna igen alla förändringar. Vid avvikelser avger systemet direkt alarm.

• Automatiserad övervakning dygnet runt

Varje djur har ett annorlunda sätt röra sig. Systemet fokuserar på varje djur, lär sig att identifiera förändringar exakt och avger alarm när det förekommer avvikelser.

Det är lätt och snabbt att fästa märket. Det fästs i örat på samma sätt som ett vanligt öronmärke. Till skillnad från när man använder halsband finns det inte risk för skador och det förekommer inte problem med dataöverföringen, eftersom märkena hålls bra på plats.
Installationen av systemet sköter produktens återförsäljare och systemet är användbart direkt efter installation. Man behöver inte ändra på djurstallets konstruktioner, och systemet förutsätter inte heller kontinuerlig internetförbindelse.

Mera info om SMARTBOW-smarta öronsensor:

Mtech Digital Solutions Oy

Programvarustödet tfn 09 8566 5969
 

 

SMARTBOW-smarta öronmärken möjliggör bl.a. följande fördelar:

• Förändringar i beteende identifieras i ett tidigt skede, tecken på stress och sjukdomssymptom syns direkt och vården kan påbörjas snabbt

• Optimering av arbetsmängden när man söker djur

• Möjligheter till optimering av djurstallet

• Avskiljningsredskap behövs inte längre

• Brunst förblir inte längre oupptäckt

• Artificiell seminering vid exakt rätt tidpunkt

• Bästa möjliga semineringsresultat

• Kortare kalvningsintervall

• Störningar i ämnesomsättningen identifieras i tid

• Inga produktionsförluster

• Behovet av medicinering och vård är mindre

• Försämrad prestationsförmåga upptäcks i tid

Användning av systemet förutsätter inte kontinuerlig kontakt till datanätverk eller internet, vilket är en klar fördel. Internetförbindelse behövs endast för online-stöd och uppdateringar. På så sätt kan SMARTBOW-systemet installeras flexibelt och djurstallets konstruktioner medför inga begränsningar. Tack vare den modulära strukturen kan man lätt och kostnadseffektivt utvidga systemet.

Systemet kan aktiveras efter att apparaturen installerats. Applikationen är färdig för användning på några minuter varefter den första informationen lagras på servern. Servern ingår i leveransen.
Med hjälp av fjärrkontrollen får du online-stöd direkt till ditt system. Vi erbjuder också teknisk support på din gård vid behov. I egenskap av återförsäljare ger Mtech Digital Solutions också produktstöd och dessutom finns tillverkarens egna konsulterings- och servicetjänster tillgängliga.

Källa: http://www.smartbow.at/en/home.html