Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

1. Registeransvarig

ProAgria-gruppens medlemmar
Idrottsvägen 6, 01301 Vanda  
tfn 020 747 2400


2. Registerärenden

Kundtjänsten svarar senast inom två vardagar på frågor gällande kundregistret. Kundtjänstens kontaktuppgifter är tuki@mtech.fi, tfn 020 747 2300, Mtech Digital Solutions Ab, Kundtjänst, PB 25, 01301 Vanda


3. Registrets namn

ProAgria-gruppens Gemensamma Kundregister


4. Avsikten med hantering av personuppgifter

Skötsel och upprätthållande av kundrelationer. Fakturering, hantering, försäljning och marknadsföring av ProAgria-gruppens tjänster, kundenkäter samt leverans av kundinformation.


5. Uppgifter som ingår i registret

Registret innehåller uppgifter enligt följande gruppering om de personer som är registrerade i tjänsterna:

•    För- och efternamn  
•    Adressuppgifter
•    Telefonnummer, fax  
•    E-postadress  
•    FO-nummer
•    Land och kontaktspråk
•    Identifieringsuppgifter (användarsignum/lösenord)  
•    Förbud mot direktmarknadsföring och medgivanden
•    Förbud mot överlåtelse av uppgifter och medgivanden
•    Tjänster som kunden beställt
•    Tilläggsuppgifter som kunden själv uppgett


6. Registrets normala datakällor

Till registret insamlas uppgifter från användaren i samband med att kundförhållandet uppstår samt under kundförhållandets gång. Personuppgifter samlas in från:
•    Den registrerade själv
•    Register som upprätthålls av myndigheter inom de gränser som lagen tillåter


7. Normalt utlämnande av uppgifter

Den registeransvariga överlåter inte Kundernas personuppgifter till utomstående. Uppgifter kan (endast namn- och adressuppgifter) överlåtas enligt metoder som personuppgiftslagen tillåter, till de av ProAgria-gruppens samarbetsparter som är verksamma på uppdrag av ProAgria eller för ProAgrias räkning.    


8. Överlåtelse av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överlåts inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


9. Principer för skyddet av registret

Manuellt material förvaras i låst utrymme.
 
Användningen av registret är skyddat med användarspecifika signum, lösenord och användarrättigheter. Datanätverket och maskinvaran på vilken registret befinner sig är skyddad mot utomstående användning med brandmur och tillträde till datorhallen är förhindrad för obehöriga. Registret säkerhetskopieras regelbundet.

BILAGA 1. ProAgria-gruppens medlemmar

ProAgria Keskusten Liitto ry och dess medlemmar:

•    ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry
•    ProAgria Etelä-Savo ry
•    ProAgria Etelä-Suomi ry
•    ProAgria Kainuu ry
•    ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
•    ProAgria Keski-Suomi ry
•    ProAgria Lappi ry
•    ProAgria Länsi-Suomi ry
•    ProAgria Oulu ry
•    ProAgria Pohjois-Karjala ry
•    ProAgria Pohjois-Savo ry

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund r.f. och dess medlemmar:

•    Finska Hushållningssällskapet r.f.
•    Nylands Svenska Lantbrukssällskap r.f.
•    ProAgria Ålands Hushållningssällskap r.f.
•    Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f.

Centralen för lantbruks- och hushållskvinnor rf

Faba anl

Emovet Oy

Mtech Digital Solutions Oy

ProEventus Oy

Bisnes+ Oy

Läs också dataskyddsbeskrivningen.