Pris

Programpriser från 1.1.2019 (+ moms 24 %)

  Årskostnad 2019
Wisu 118 € + 0,4 €/ha *
WisuPrognos 50 €
MobiWisu 65 €

* I början av år 2019 ändras prissättningen, och blir delvis hektarbaserad.

Wisus årsavgift är från år 2019 118€/år och hektartillägg för gamla kunder är 0,20€/ha (normalpris 0,40€/ha).

Hektartillägget kommer att faktureras retroaktivt först i samband med år 2020 årsfaktura, baserad på den senaste stödansökans hektaruppgifter. Hektartilläggets tak är 150 ha. Priserna är moms 0 %.

 
OBS!
WebWisu upprätthålls fram till 30.4.2020
 
Vi levererar programmen utan hanterings- eller leveranskostnader.
Du kan nu prova på våra programm avgiftsfritt.