MobiWisu

MobiWisu är ett tilläggsprogram till Wisu -webbtjänsten. MobiWisu fungerar nu med smarttelefonens och datorplattans webbläsare. Med hjälp av MobiWisu kan du kontrollera uppgifterna i din odlingsplan och spara odlingsanteckningar i skiftesbokföringen vid sidan av arbetena på åkern. Karttjänsten ingår i priset för Wisu och MobiWisu från början av år 2016.

Du kan pröva MobiWisu utan förpliktelse och avgiftsfritt i en månad (inklusive ibruktagningsmånaden).

Anteckningar som är gjorda med MobiWisu uppdateras automatiskt direkt till din Wisu, och ifall enhetens batteri skulle bli tomt leder det inte till att data försvinner. MobiWisu är en tilläggsdel till WebWisu och användningen baserar sig på en odlingsplan som är gjord med Wisu.

 

 

 

Med MobiWisu kan du bl.a.:

 
  • bläddra i skiftesdata och odlingsplanen
  • lägga till, ta bort och bearbeta uppgifter i odlingsplanen (t.ex. byte av gödsel) och spara odlingsanteckningar
  • anteckna åtgärder och observationer i skiftesdata
 

Så här tar du i bruk MobiWisu!

 
MobiWisu används med telefonens eller datorplattans webbläsare. Användningen kräver internetförbindelse. MobiWisu kräver inga installeringar utan kan tas i bruk genom att man loggar in med Wisu-lösenorden på adressen https://m.webwisu.fi
 
För att erhålla användarrättighet måste du beställa MobiWisu. Om du redan tidigare har skaffat en äldre version av MobiWisu, kan du direkt övergå till att använda den nya versionen utan beställning. Efter inloggningen visas den egna gårdens skiftesförteckning. Via förteckningen kan du titta igenom din odlingsplan och göra skiftesanteckningar.
 

Tekniska krav:

MobiWisu fungerar i de nyaste smarttelefonernas och pekplattornas webbläsare.

Användning av MobiWisu kräver Wisu -licens och en odlingsplan som är gjord med Wisu. 
 

Pris

Priset för MobiWisu är 65 € / år + moms.
 
Du kan provanvända MobiWisu utan förbindelse och avgiftsfritt under ibruktagningsmånaden och därpå följande månad. Om du inte vill fortsätta använda programmet hoppas vi att du meddelar oss innan provperioden tar slut.