Min Gård –programvaran i effektiv användning på nötgårdar

 
Beställning
Min Gård är en modern och mångsidig nättjänst som har utvecklats med tanke på nötgårdens behov. Programvaran kan också användas mobilt med alla dina enheter. Du har alltid den nyaste versionen av alla program till förfogande och behöver inte själv installera uppdateringar. Automatiska säkerhetskopior håller din data i säkert förvar. Du ser produktionens centrala nyckeltal också i form av åskådliga grafer och mätare.

Kontakt till djurregistret och kadaverinsamlingen

Min Gård -nötprogrammet består av flera moduler som du kan ta i bruk enligt behoven på din gård. Utöver produktmoduler kan du ta ibruk Link-program som överför data mellan Min Gård och olika aktörers datasystem. Läs mera om produkterna på Programvarans egenskaper -sidan.
Kontakten till nötregistret, slakteriernas databaser och kadaverinsamlingen underlättar ditt arbete – uppgifter behöver inte matas in på flera ställen, det är enkelt att göra anmälningar.
 

Min Gård –programmet medför fördelar för nötgården

 • Programvaran består av moduler av vilka du kan samla ihop ett produktpaket som är lämpligt för precis dina egna behov
 • Gårdens djur- och produktionsuppgifter är automatiskt tillgängliga i tjänsten med olika datorenheter
 • Djuruppgifterna finns tillgängliga oberoende av plats
 • Programvaran kräver ingen specifik hårdvara utan kan användas med smarttelefon, pekplatta eller bordsdator
 • Du kan använda programmet i de vanligaste webbläsarna och det fungerar också i Mac- och Linux-miljö
 • Du har alltid den nyaste versionen till förfogande. Du behöver inte längre tänka på programuppdateringar
 • Separat sökning och sändning av uppgifter behövs inte eftersom data lagras direkt i registret
 • Uppgifterna finns alltid i säkert förvar
 • Behändigt användargränssnitt
 • Avancerade funktioner såsom grupphändelser och redigerbara rapporter

  Beställning