Lantbrukets Datacentral Ab är nu Mtech Digital Solutions Oy

Lantbrukets Datacentral Ab är nu Mtech Digital Solutions Oy. Vi offentliggjorde vårt nya namn och vår nya logo på KoneAgria -mässan idag, torsdagen den 6.10.2016 på vår förnyade avdelning L-130. Vi vill berätta för er, bästa kund, om den här förändringen samt om vad den betyder.

Vårt nya namn är Mtech Digital Solutions Oy, mera familjärt Mtech. Vår verksamhet har utvecklats betydligt under de senaste åren. Vår affärsverksamhet kommer också i fortsättningen att fokusera på lantbruket och livsmedelsproduktionen vilka som en del av bioekonomin också erbjuder nya möjligheter för företaget och våra kunder. Vi vill ytterligare utvidga och förstärka vårt kunnande som specialist av bioekonomins digitalisering. Vår affärsverksamhet har expanderat till Norden, Sverige, Danmark och Norge.

Det internationella samarbetet i produkt- och serviceutvecklingen har kraftigt kommit med i all vår verksamhet och fört med sig mycket ny kompetens, nya synsätt och på så sätt möjligheter till att utveckla ännu bättre produkter och tjänster till våra kunder. Den teknologiska utvecklingen påskyndas av matproduktionens digitalisering. Mobil-, webb-, BigData-, sensor- och Sakernas internet (IoT)-teknologierna skapar olika möjligheter att utveckla nya tjänster för våra kunder.

För vårt företag valde vi ett nytt namn och en logo som återspeglar ovan nämnda utgångspunkter, men som dessutom har anknytning till företagets historia och värden. Vi bestämde oss för namnet Mtech Digital Solutions vars första bokstav är härlett från företagets gamla namn, och logon vars form och färgschema anknyter till vår historia.

Företagets namnändring förutsätter inga åtgärder för er del. Vi utvecklar våra nuvarande tjänster och strävar till att i framtiden ännu bättre svara på våra kunders behov. Vårt nya namn tar vi i bruk 6.10.2016, men det räcker ännu en tid innan namnet används i heltäckande omfattning i företagets kommunikationskanaler och material.

Välkommen att besöka vår förnyade avdelning L-130 i Jyväskylä på KoneAgria 6-8.10.2016!

Med vänliga hälsningar,  

Christian Jurvanen
verkställande direktör
Mtech Digital Solutions Oy