WebWakka Pro – till dig som också behöver företagets kontoplan

Av WebWakka Pro gynnas speciellt de kunder som sköter jord- och skogsbruksbokföringen samt företagets ekonomiförvaltning.

 

 

 
I tabellen ser du skillnaden mellan WebWakka och WebWakka Pro.
 
  WEBWAKKA WEBWAKKA PRO
GRUNDEGENSKAPER    
Företagsinformation x x
Kundregister x x
Fakturautställaren x x
Personal x x
Förmögenhet x x
Produktregister x x
Fastighetsavdelningar x x
Kassa- och bankkonto x x
Lån x x
Mervärdesskattesatsen x x
Jord- och skogsbruks ekonomiska förvaltning bläddring redigering
Tilläggskontoplan - företagets ekonomiska förvaltning
Verifikatserien x x
Redovisningsposter x tilläggning av redovisningsposter
     
FUNKTIONER    
Kvitton x x
Försäljningsfakturor x x
Inköpsfakturor x x
Öppningsverifikat x x
Bokslutsverifikat x x
     
BOKFÖRINGAR 1-5 st 1-5 st
Tilläggsbokföringar be om offert be om offert
Automatisk säkerhetskopiering x x
Kontroll av rättigheter x x
Uppgifternas överföring till lönsamhetsbokföring x x
Elektronisk returnering av Statistikscentralens blanketter x x
     
BANKFÖRBINDELSER x x
     
MÅNGSIDIGA RAPPORTER x x
     
SKATTEFÖRVALTNINGENS BLANKETTER    
2 x x
2C x x
2Y x x
5 - x
62 - x
6B - x (kommer våren 2019)