Lantbrukets bokföring i skick med WebWakka

 

 

Lantbruksbokföringen och övrig ekonomiförvaltning sköts behändigt med WebWakka. Det är ett ekonomi- och bokföringsprogram som används med webbläsaren. Du kan alltså använda programmet var som helst så länge du har en internetförbindelse. 

Du kan spara dina fakturor i bokföringen när du betalar dem med bankförbindelsen. Din bokföring sparas på vår server och finns i säkert förvar samt tillgänglig trots att din egen dator skulle gå sönder.

WebWakka lämpar sig väl för lantbrukssammanslutningar eftersom man kan ge rättigheter till lantbrukets bokföring till flera personer. Bokföraren kan sköta bokförandet och företagarna kommer åt att följa upp den aktuella ekonomiska situationen. Skilda användare har tillgång till samma data samtidigt, från olika ställen och med olika datorer.

 

 

Det bästa i WebWakka:

Omfattande rapporter
Huvudbok, dagbok, MOMS-rapporter, periodskattedeklaration, kontoplan, resultaträkning, bokslut, balans.
 
Elektronisk skattedeklaration
Du skickar skattedeklarationer som gjorts i WebWakka behändigt direkt till skattemyndigheterna.
 
Bankförbindelse
WebWakka stöder bankförbindelse till följande banker: Andelsbanken, Nordea, Sparbanken, S-Banken, Aktia, Pop Banken och Danske Bank. Tjänsten beställs från den egna banken. Du sparar fakturorna i bokföringen när du betalat dem med bankförbindelsen.  
 
Programvarustöd 
Sakkunnigt och snabbt programvarustöd till ditt förfogande per telefon, e-post och chatt. 
 
Webbaserat
Du är inte bunden till en viss datorenhet utan kan använda applikationen varifrån som helst och när som helst. Du kan använda Mac-, PC- och Linux-datorer.
 
Automatiska uppdateringar
Programmet är enkelt att ta i bruk eftersom det inte behöver installeras på den egna datorn. Programuppdateringarna är automatiska.
 

Nytt i bokföringen

En nyhet i programmet är tilläggsdelen WakkaKuitti (endast på finska) som underlättar hanteringen och lagringen av kvitton.

 
Provanvänd WebWakka avgiftsfritt en månad! Dessutom får du ibruktagningsmånaden utan avgift. Provanvändning förbinder dig inte till att beställa programmet. Priset för WebWakka är 160 € / år + moms.