Lantbrukets bokföring i skick med WebWakka

Med WebWakka är bokföringen inte bunden till kontoret, utan du kan sköta lantbrukets ekonomiförvaltning var som helst där det finns internetuppkoppling.

 

Lantbrukets bokföring har aldrig varit så här enkelt!

 

Arbetet är inte bundet till en viss datorenhet; programmet fungerar med Mac, PC och Linux.

Skriv in och fakturera inköpsfakturorna i bokföringen, betala dem med bankförbindelse, hämta sedan kontoutdraget till programmet så kvitteras fakturorna som betalda.

 

Din bokföring sparas på vår server och finns i säkert förvar och tillgänglig, även om din egen dator skulle gå sönder.

När du beställer WebWakka nu får du ibruktagningsmånaden och följande månad kostnadsfritt!

Priset för WebWakka är 163 € /år (+ moms 24%).

 

 

Lantbruksbokföringsprogrammet WebWakkas egenskaper

Rapporter Huvudbok, dagbok, resultaträkning, balans, MOMS-rapport, anmälan om skatter på eget initiativ, budget- och försäljningsrapporter mm.
Elektronisk skattedeklaration Skattedeklaration gjord i WebWakka kan skickas direkt till skattemyndigheterna.
Bankförbindelse Andelsbanken, Nordea, Sparbanken, DanskeBank, Aktia, Pop Banken, Ålandsbanken
Registren Kundregister, egendomsregister och produktregister
Uppdateringar Automatiska uppdateringar
Säkerhetskopiering Automatisk säkerhetskopiering
Tekniska krav Internet-förbindelse och webbläsare, vi rekommenderar Firefox. Programmet fungerar med Windows-, Mac- och Linux-operativsystem.
Stöd Programstödet till ert förfogande per telefon och e-post
Tilläggsdelar WakkaKuitti underlättar hanteringen och lagringen av kvitton.
 
 

 

 

Vill ni ha mer information om hur ni tar programmet i bruk eller om programmets egenskaper?

Skicka oss era kontaktuppgifter via e-post tuki@mtech.fi så tar vi kontakt! 

 

Även för lantbrukssammanslutningar

WebWakka lämpar sig väl för lantbrukssammanslutningar eftersom man kan ge rättigheter till lantbrukets bokföring åt flera personer. Bokföraren kan sköta bokförandet och företagarna kommer åt att följa upp den aktuella ekonomiska situationen. Skilda användare har tillgång till samma data samtidigt, från olika ställen och med olika datorer.