Mtech Digital Solutions Ab

Högkvalitativ och pålitlig leverantör av problemlösning, en föregångare inom teknologi och affärsverksamhetsektorn.
 
Mtech Digital Solutions är Finlands ledande programvaru- och problemlösarleverantör inom lantbruket. Vi är våra kunders långvariga kumpan, som via innovationsförmåga, bra betjäning, kvalitet samt förståelse för kundernas behov och verksamhet ger tilläggsvärde.
 
En kombination av teknologi- och affärsverksamhetssektorkunnande möjliggör rollen som föregångare vid utnyttjandet av informationsteknologi för att för stärka lantbruksnäringens konkurrensförmåga.
 
I vår verksamhet betonas kraftigt vår bakgrund och historia som ett företag, som administreras av lantbrukssektorns rådgivningsorganisationer och jordbrukare.nologi och affärsverksamhetsektorn. 
 
 
 
Våra tjänster spelar en central roll inom livsmedelskedjan. Vi producerar för kedjans parter skräddarsydda datasystem, programvaror och tjänster för primärproduktionens och därtill sammanlänkade företags, samfunds och offentlig förvaltnings behov.
 
 Kort om Mtech Digital Solutions
 
  •     Grundat 1986, historia från 1958
  •     108 arbetare
  •     Omsättning 9,45 milj. € år 2015, verksamheten internfinanserad och står ekonomiskt på fast grund
  •     Microsoft Gold Certified Partner
  •     Verksamhetsutrymmen i Vanda