Får- och getregistrets tjänster

Får- och getregistrets kundtjänst tar emot beställningar av öronmärken till får och getter samt händelseanmälningar. Får- och getregistertjänsten produceras av Livsmedelsverket. Tilläggsinformation på Livsmedelsverkets sidor.
 

Öronmärkesbeställningar

 
Öronmärkbeställningar kan göras med pappersblanketter, elektroniska beställningsblanketter på internet eller genom att ringa till kundtjänsten. Beställningsinstruktioner för öronmärken och länkar till blanketterna finns på Livsmedelsverkets sidor.
 
 
Lantbrukets Datacentral
Får- och getregistret
PB 63
01301 VANDA
 
Tel. 09 85 666 002
Fax 09 27 100 35
 
Kundtjänsten är öppen vardagar kl 8.15 – 16.00