Beställning och ibruktagande WebLammas

Beställning av program:

 
1. Gör beställningen med blankett
 
2. Skriv ut och fyll i Fullmaktsavtalet (2 kpl) och sänd det ena av dem till adressen: Mtech/Programvarustödet, PB 25, 01301 Vanda.
 
3. Vi skickar programmets signum och lösenord som två separata brev efter att ni har returnerat det undertecknade avtalet om bemyndigande till Lantbrukets Datacentral.
 

Ibruktagande av programmet:

 
Du bör godkänna Tjänsteavtalet vid första inloggningen för att få använda WebLammas.
 
1. Logga in i WebLammas med adressen www.proagria.fi/verkkopalvelut , välj i den övre balken Kött/WebLammas -> Tjänsteavtalet öppnas.
 
2. Läs Avtalsvillkoren och klicka på tryckknappen Godkänn.
 
3. Efter att Tjänsteavtalet godkänts kan WebLammas användas så länge som avtalet är i kraft.
 
WebLammas fungerar i följande webbläsare:
 
MS Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
Mozilla Firefox 3.0

 

Beställ WebLammas här

Beställning av program