Beställ program

Till vilket ändamål söker du programvara?


Du kan välja så många alternativ som du vill

För nötgården

För odlingsplanering

För gårdens bokföring

För annat behov

 

Nötgårdens programvaror
Programvaror för odlingsplanering
Programvaror för gårdens bokföring
Övriga programvaror för gårdar

När du beställer programmet får du ibruktagningsmånaden och den därpå följande månaden för 0 €.

Den avgiftsfria provperioden gäller inte Min Gård Inavelsberäkning -modulen.

Programvaran du beställt faktureras en gång per år. När du beställer användarrättigheter till ett program mitt under året betalar du månadsavgift endast för de kvarvarande månaderna. På priserna tillkommer 24 % moms.

 

Beställarens uppgifter
Fakturering information