Innovationsprisets vinnare tillkännagivs lö 5.5. i samband med kosläppet- händelsen i Vik

https://www.mtech.fi/sv/innovationsprisets-vinnare-tillkannagivs-lo-55-i-samband...

Mtech har köpt Neviso Ab

Läs mer

http://www.mtech.fi/sv/mtech-har-kopt-neviso-ab

Mtech Digital Solutions Ab som specialiserat sig på bioekonomins digitala lösningar har ingått ett betydande kompanjons- och leveransavtal med Växa Sverige

Läs mer

http://www.mtech.fi/sv/mtech-digital-solutions-ab-som-specialiserat-sig-pa-bioek...

Webbuppdatering av PC-Wakka för skatteåret 2017 kan laddas ner

 - bokföringen för år 2018 med WebWakka

http://www.mtech.fi/sv/webbuppdatering-av-pc-wakka-skattearet-2017-kan-laddas-ne...

Underhållet av PC-Wakka upphör i.o.m. bokslutet för 2017

http://www.mtech.fi/sv/underhallet-av-pc-wakka-upphor-iom-bokslutet-2017

WebWisu höstmeddelande 2017

– aktuellt om WebWisu

Läs mera

http://www.mtech.fi/sv/webwisu-hostmeddelande-2017-aktuellt-om-webwisu

Min Gård AmmuLink har publicerats

 i september 2017

http://www.mtech.fi/sv/min-gard-ammulink-har-publicerats-i-september-2017

Pröva på våra program avgiftsfritt!

Nu går det också att provanvända Min Gård –modulerna

http://www.mtech.fi/sv/prova

Elektronisk stödansökan i WebWisu 2017

Läs mera

http://www.mtech.fi/sv/vaxt/elektronisk-stodansokan-i-webwisu-2017

Ta med dig odlingsplanen i MobiWisu

- provanvänd avgiftsfritt

http://www.mtech.fi/sv/ta-med-dig-odlingsplanen-i-mobiwisu-provanvand-avgiftsfri...

Hantera ekonomin flexibelt med WebWakka

Läs mera

http://www.mtech.fi/sv/webwakka

Min Gård –videoanvisningar

ser du här

https://dreambroker.com/channel/z4bonimc/

Ammu, Elmer och Pihvi integreras i Min Gård –programtillämpningen 1.1.2016

http://www.mloy.fi/sv/ammu-elmer-och-pihvi-integreras-i-min-gard-programtillampn...

Med hjälp av MobiWisu kan du kontrollera uppgifterna i din odlingsplan

och spara odlingsanteckningar i skiftesbokföringen vid sidan av arbetena på åkern.

https://www.mtech.fi/sv/vaxt/mobiwisu

KoKompassen är en bred programvara

för planering, uppföljning och simulering av husdjursproduktionen på nötgården

https://www.mtech.fi/sv/kokompassen

Ammu & Elmer och Pihvi

Mångsidiga programvaror för nötgårdar

https://www.mtech.fi/sv/notprogram

WebWakka är ett på webben fungerande modernt användarvänligt ekonomiprogram

som används via webbläsaren och är ämnat för lantgården

https://www.mtech.fi/sv/webwakka

Pröva på våra program utan avgift

http://www.mloy.fi/sv/prova

Med WebWisu kan du planera växtodling,

bokföra skiftesvisa anteckningar och sända skiftesuppgifter till den elektroniska stödansökan

https://www.mtech.fi/sv/vaxt/webwisu

Växt

Med hjälp av Wisuprogrammet gör du enkelt en odlingsplan, bokför skiftesvisa anteckningar och sänder skiftesuppgifter till den elektroniska stödansökan.

 
 
https://www.mtech.fi/sv/wisu-odlingsprogram

Ekonomi

Med Wakkaprogrammet sköter du lantbrukets bank- och ekonomiangelägenheter enkelt och snabbt.

https://www.mtech.fi/sv/wakka-ekonomiprogram

Nyheter

Mtech har köpt Neviso Ab

24.04.2018

Mtech Digital Solutions Ab (Mtech) har köpt Neviso Ab:s (Neviso) hela aktiestock. Neviso fortsätter sin verksamhet i Kauhajoki som ett självständigt dotterbolag.   ”Speciellt Nevisos starka kompetens inom livsmedelskedjans internationella logistiska lösningar kompletterar och...

På Sarka-mässan presenteras Mtech:s programvarulösningar för jordbruksgårdar

24.01.2018

Mtech deltar på Sarka-mässan som ordnas 2.-3.2.2018 i Seinäjoki. På vår avdelning 4E presenterar vi mångsidiga programvarulösningar för gårdar: den fullständigt förnyade Min Gård -nötprogramvaran, Wisu -odlingsprogram för växtodling samt Wakka -ekonomiprogrammet för gårdens bokföring. SMARTBOW -...

Ammu, Elmer och Pihvi –programvaran tackar för 20 gemensamma år

15.12.2017

Ammu, Elmer och Pihvi –programvaran tackar för 20 gemensamma år. Det har varit fantastiskt att vara med och hjälpa att utveckla och underhålla finska nötgårdar. Programvaran har under årens lopp utvecklats kolossalt, precis som de finska gårdarna. Under de senaste åren har det varit en stor...

Referenser

Användarna i de olika länderna är mycket nöjda. Samarbetet har under åren utvecklats tack vare Landbrukets Datacentral AB:s engagerade personal som har stort tekniskt kunnande och förståelse för användarnas krav.
 
- Patrik Nordgren, Chef Marknad/Innovation, Växa Sverige