Innovationsprisets vinnare tillkännagivs lö 5.5. i samband med kosläppet- händelsen i Vik

https://www.mtech.fi/sv/innovationsprisets-vinnare-tillkannagivs-lo-55-i-samband...

Mtech har köpt Neviso Ab

Läs mer

http://www.mtech.fi/sv/mtech-har-kopt-neviso-ab

Mtech Digital Solutions Ab som specialiserat sig på bioekonomins digitala lösningar har ingått ett betydande kompanjons- och leveransavtal med Växa Sverige

Läs mer

http://www.mtech.fi/sv/mtech-digital-solutions-ab-som-specialiserat-sig-pa-bioek...

Webbuppdatering av PC-Wakka för skatteåret 2017 kan laddas ner

 - bokföringen för år 2018 med WebWakka

http://www.mtech.fi/sv/webbuppdatering-av-pc-wakka-skattearet-2017-kan-laddas-ne...

Ammu, Elmer och Pihvi integreras i Min Gård –programtillämpningen 1.1.2016

http://www.mloy.fi/sv/ammu-elmer-och-pihvi-integreras-i-min-gard-programtillampn...

Växt

Med hjälp av Wisuprogrammet gör du enkelt en odlingsplan, bokför skiftesvisa anteckningar och sänder skiftesuppgifter till den elektroniska stödansökan.

 
 
https://www.mtech.fi/sv/wisu-odlingsprogram

Ekonomi

Med Wakkaprogrammet sköter du lantbrukets bank- och ekonomiangelägenheter enkelt och snabbt.

https://www.mtech.fi/sv/wakka-ekonomiprogram

Nyheter

Mtech har köpt Neviso Ab

24.04.2018

Mtech Digital Solutions Ab (Mtech) har köpt Neviso Ab:s (Neviso) hela aktiestock. Neviso fortsätter sin verksamhet i Kauhajoki som ett självständigt dotterbolag.   ”Speciellt Nevisos starka kompetens inom livsmedelskedjans internationella logistiska lösningar kompletterar och...

På Sarka-mässan presenteras Mtech:s programvarulösningar för jordbruksgårdar

24.01.2018

Mtech deltar på Sarka-mässan som ordnas 2.-3.2.2018 i Seinäjoki. På vår avdelning 4E presenterar vi mångsidiga programvarulösningar för gårdar: den fullständigt förnyade Min Gård -nötprogramvaran, Wisu -odlingsprogram för växtodling samt Wakka -ekonomiprogrammet för gårdens bokföring. SMARTBOW -...

Referenser

Användarna i de olika länderna är mycket nöjda. Samarbetet har under åren utvecklats tack vare Landbrukets Datacentral AB:s engagerade personal som har stort tekniskt kunnande och förståelse för användarnas krav.
 
- Patrik Nordgren, Chef Marknad/Innovation, Växa Sverige