Mtech har köpt Neviso Ab

Läs mer

http://www.mtech.fi/sv/mtech-har-kopt-neviso-ab

Mtech Digital Solutions Ab som

specialiserat sig på bioekonomins

digitala lösningar har ingått ett betydande

kompanjons- och leveransavtal med

Växa Sverige

Läs mer

http://www.mtech.fi/sv/mtech-digital-solutions-ab-som-specialiserat-sig-pa-bioek...

Odlingsplanering

Uppgörande av odlingsplan och skiftesvisa anteckningar samt uppföljning av växtperiodens situation lyckas behändigt med odlingsplaneringsprogramvaran Wisu. Till åkerkanten får du med dig uppgifterna med MobiWisu.
 

 
 
https://www.mtech.fi/sv/wisu-odlingsplanering

Lantbruksbokföring

Med lantbrukets bokföringsprogram WebWakka sköter du enkelt och snabbt din gårds bank- och ekonomiärenden. Uppgifterna sparas i bokföringen när du betalar räkningarna med programmets bankförbindelse. För hantering av kvitton har du hjälp av WakkaKvitto.  
 

https://www.mtech.fi/sv/lantbrukets-bokforing-i-skick-med-webwakka

Nyheter

Djurregistrets kundservice är stängd 13.6.2019 kl. 8:50-11.10

05.06.2019

Vår kundtjänst för nötkreatursregistret, får- och getregistret samt svinregistret är stängd  pga. skolning torsdagen 13.6.2019 under tiden kl.8:50-11:10. Under övrig tid normalt öppen. Tack för er förståelse.   Med vänliga hälsningar Mtech Digital Solutions

Tid att avstå från Internet Explorer

11.04.2019

Mtech Digital Solutions har den 10.04.2019 bestämt att avsluta stödet för Internet Explorer (IE) -webbläsaren. IE har kommit till slutet av sin utveckling när Microsoft ersatte den med Edge -webbläsaren i Windows 10 versionen år 2015. Vi vill också i fortsättningen erbjuda våra kunder tjänster som...

Mtech har köpt Neviso Ab

24.04.2018

Mtech Digital Solutions Ab (Mtech) har köpt Neviso Ab:s (Neviso) hela aktiestock. Neviso fortsätter sin verksamhet i Kauhajoki som ett självständigt dotterbolag.   ”Speciellt Nevisos starka kompetens inom livsmedelskedjans internationella logistiska lösningar kompletterar och...

Referenser

Användarna i de olika länderna är mycket nöjda. Samarbetet har under åren utvecklats tack vare Landbrukets Datacentral AB:s engagerade personal som har stort tekniskt kunnande och förståelse för användarnas krav.
 
- Patrik Nordgren, Chef Marknad/Innovation, Växa Sverige