Asiakkaat

Tuotamme IT-ratkaisuja ja -palveluja maatiloille, neuvontaorganisaatioille sekä yrityksille, yhteisöille ja viranomaisille.
 
Olemme asiakkaillemme pitkäaikainen kumppani, jonka antama lisäarvo syntyy innovointikyvystä, hyvästä palvelusta, laadusta sekä asiakkaidemme tarpeiden ja toiminnan ymmärtämisestä.
 
Mtech Digital Solutions Oy osallistuu maatalouden kehityshankkeisiin, kuten MaitoManagement 2020 –elinkeinojen kehittämishanke. 

 

Esimerkkejä ratkaisuista asiakkaille:

ProAgria Keskusten Liitto

ProAgrialle olemme toteuttaneet teknisesti ProAgria Maito -verkkopalvelut. Verkkopalvelukokonaisuus muodostuu useista maidontuotannon johtamisen, analysoinnin ja tulosten raportoinnin ohjelmista, mm. Tilakunto-, Lehmäkunto- ja Lehmätieto-palvelut.
 
ProAgria Keskusten Liitto on maaseutuneuvonnan valtakunnallinen keskusorganisaatio, jonka jäseniä ovat 16 ProAgria Keskusta. Keskusten Liiton ydinosaamista on maatilojen ja maaseutuyritysten kilpailukyvyn, tuottavuuden ja tuloksen parantaminen.
 
 

Faba Osk

Faba osk:lle olemme toteuttaneet SonniWeb-projektin, jossa websovelluksella tehdään keinosiemennyssonnien valinta aina sonninemäehdokkaiden valitsemisesta sekä sonnivasikoiden seurannasta ja ostosta keinosiemennyssonnien seurantaan asti. Järjestelmä yhdistää  jalostuksen ja keinosiemennyksen tarpeet sekä roolit sonnien koko elinkaarelta.
 
Faba osk on koko maan kattava nautakarjanjalostukseen erikoistunut yritys, joka tarjoaa jalostus-, keinosiemennys- ja neuvontapalveluja suomalaisille kotieläinyrityksille eläinaineksen kehittämiseen. Faban omistavat suomalaiset kotieläinyrittäjät.
 
 
 

Maa- ja metsätalousministeriö

Mtech Digital Solutions Oy toteutti kansalliseen nautarekisteriin SOA-arkkitehtuurin mukaisen WebService/XML-teknologiaan perustuvan avoimen rajanpinnan (NAVRA), jonka kautta nautarekisterin tietoja voidaan kirjata, ylläpitää ja hakea. NAVRA mahdollistaa alkutuotannon, teollisuuden tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suoran integraation nautarekisteriin. Nykyään NAVRA on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran vastuualuetta.
 
Maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa. Lainsäädäntötyössä ministeriö toimii osana valtioneuvostoa ja Euroopan unionin päätöksentekoa.
 
 
 

Ruokavirasto

Mtech Digital Solutions Oy ylläpitää ja kehittää nautarekisterin tietojärjestelmää. Nautarekisteriin on toteutettu mm. raatokeräilytietojärjestelmä, tilapäismerkkien toimitusjärjestelmä, teuras- ja välityseläinten raportointijärjestelmä ja eMerkki-järjestelmä.
 
Ruokavirasto tutkii ja valvoo elintarvikkeiden sekä maa- ja metsätalouden tuotantopanosten laatua ja turvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä.
 
 
 

Eläinten terveys ETT ry

Mtech Digital Solutions Oy ylläpitää ja kehittää ETT:lle Naseva- ja Sikava-tietojärjestelmiä. Naseva on nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä ja Sikava on sikaloiden terveysluokitusrekisteri. Nasevaa ja Sikavaa käyttävät maatilat, eläinlääkärit, meijerit ja teurastamot. Kehitysprojektien tuloksena on aikaansaatu mm. palveluiden avoin rajapinta maatila- ja eläinlääkäriohjelmistoihin sekä integraatio Elintarvikevalvontaviraston nauta- ja sikarekistereihin.
 
ETT on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimiva yhdistys, jonka tehtäviin kuuluu tuotantoeläinten terveyden edistäminen ja tautiriskien hallinta.
 
 

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK 

MTK:lle olemme toteuttaneet vaatimusmäärittelyprojektin uutta jäsenrekisteriohjelmistoa varten. Projektin aikana kartoitettiin ja jäsennettiin MTK:n, sidosryhmien ja käyttäjien tarpeet ja vaatimukset uudelle jäsenrekisterille sekä SEPA-uudistuksen kautta tulevat muutokset.
 
MTK on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestö, joka toimii paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Sillä on jäseniä 160 000.
 
 
 

VikingGenetics

Mtech Digital Solutions Oy toteutti Viking Geneticsille yhteispohjoismaisessa käytössä olevan tietovarastoratkaisun, jossa VG:n osallistujaorganisaatioiden maakohtaisia tietoja käytetään yhteisen sonnivalinnan apuna. Tietovarastoprojektiin kuului datan integrointi kaikista kolmesta osallistujamaasta, sen yhteismitallistaminen ja web-palvelu tiedon hyödyntämiseen.
 
Ruotsin kotieläinyhdistykset, tanskalainen Viking Danmark ja suomalainen Faba omistavat VikingGeneticsin, jossa on jäseninä yli 30 000 karjanomistajaa. VikingGenetics myy vuosittain lähes neljä miljoonaa siemenannosta. Yli 400 arvosteltua sonnia vuodessa tekee siitä yhden maailman suurimmista jalostusyrityksistä.
 

www.vikinggenetics.fi