Wisun uusi Sää ja ennusteet -sivu

WebWisussa löytyvät nyt raportit: Sade- ja lämpösumma sekä Viljojen kasvuasteet ja korjuuaikaennuste. Löydät toiminnot palvelun vasemmasta valikosta, Sää ja ennusteet.

Sade- ja lämpösumma 

Uudella Sää- ja ennusteet sivulla voit seurata lämpösumman edistymistä, ja verrata sitä 30v keskimääräiseen tilanteeseen. Lämpösumma lasketaan termisen kasvukauden alusta. Lähtöaineisto voidaan valita Ilmatieteenlaitoksen säähavaintoasemaverkoston avoimesta säädatasta. 30 vuoden keskimääräisessä lämpösummakertymässä on valittavissa historiatieto muutamalta kymmeneltä Ilmatieteenlaitoksen havaintoasemalta.


Viljojen kasvuasteet ja korjuuaikaennuste

Uutta tänä keväänä on viljojen kasvuaste sekä korjuuaikaennusteet Vehnälle, ohralle ja kauralle. Kasvuasteen ennuste huomioi viljelymuistiinpanoihin kirjatut kylvöpäivät, ja ennustaa viljojen kannalta oleellisimmat kasvuvaiheet T1 – korrenkasvun alku, T2 – lippulehdelle tulo ja T3 – tähkälle tulo, sekä korjuuajan ennusteen.
Lähtöaineistona täälläkin on Ilmatieteenlaitoksen säähavaintoasemaverkoston avoin säädata. Laskennassa käytetään säätietoa kuluvalta vuodelta laskentapäivään saakka, ja sen jälkeiseltä ajalta 30 v. -historiatietoa.

Lisätietoja ohjelmistotuesta
 
Puh. 09 8566 5959
www.mtech.fi/tuki
www.mtech.fi/webwisu