Wisu viljelysuunnittelun apuna

Mäkipään tilalla Loimaalla viljellään monipuolisesti erilaisia viljelykasveja ja tulevan kauden viljelysuunnitelmat onkin jo hiottu valmiiksi uudistuneen Wisu-viljelysuunnitteluohjelman avulla. Muun muassa syyshybridiruis, mallasohra, kevätrypsi, maanparannusnurmi sekä kauran ja kevätvehnän siementuotanto pitävät viljelijä Eero Mäkipään sopivasti kiireisenä.

 

Wisu ja MobiWisu viljelysuunnittelun työkaluina

Lannoituksen ja viljelyn suunnittelu sekä ravinnetaselaskenta vaativat huolellisuutta, siksi ne onkin kätevää tehdä Wisulla etukäteen. ”Hyvien suunnitelmien tekeminen helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista ja siten helpottaa myös käytännön työntekoa, kun perusasiat ovat kunnossa”, Mäkipää sanoo. Kun peltotyöt alkavat, voi lohkokohtaisia muistiinpanoja tehdä ja täydentää MobiWisun avulla, jolloin tiedot päivittyvät Wisuun reaaliajassa.

 

Viljelykierto ja lannoitussuunnittelu

Wisulla onnistuu myös viljelykierron suunnittelu. ”Wisusta näkee helposti, mitä kasveja edellisellä viljelykaudella on milläkin lohkolla viljelty” kertoo Mäkipää. ”Myös lannoitussuunnittelun tekeminen on tärkeää ja Wisussa onkin mahdollista tarkastella esimerkiksi laskennallista ravinnetasetta”. Lannoitussuunnitelma on Mäkipään tilalla tehty ja lannoitteet on tilattu; lannoitustasoa säädellään kasvin tai lohkon ominaisuuksien mukaan. ”On valittava lohkolle ja kasville sopiva lannoite. Ei kaikkeen samaa, muttei myöskään liian suurta valikoimaa”, Mäkipää pohtii. ”Ympäristökorvausten mukaisesti kun toimitaan, pyrin hyödyntämään satotasokorjauksia. Mennään aika pitkälti sen mukaan, kuinka paljon saa lannoittaa”.

 

Wisu korvaa WebWisun – uutta teknologiaa ja uudistunut ohjelma

Vanha WebWisu on jäämässä pikku hiljaa pois, ja uusi Wisu korvaa WebWisun. Ohjelmat käyttävät samaa tietokantaa, joten tietojen siirtoa ei tarvita. Uudistuneen Wisun ominaisuuksista mm. täsmäviljelymoduuli kiinnostaa Mäkipäätä, ja ohjelman tarjoamista satelliittikuvien kasvillisuusindekseistä saatavaa tietoa Mäkipää on suunnitellut hyödyntävänsä lannoituksen suunnittelussa. ”Sillä pääsee täsmäviljelyssä jo hyvin alkuun”.

”Uudistuneessa Wisussa on mahdollista hyödyntää paikkatietoa entistä paremmin tuomalla esimerkiksi satokarttoja ja dronekuvia palveluun. Ohjelman avulla voidaan myös luoda työnohjaustiedostoja työkoneille Isobus-tekniikkaa hyödyntämällä”.

 

Julkaistu: 26.4.2019.