Wisu kevättiedote 2018 - karjanlannan taulukkoarvot päivittyvät

Käyttämässämme WebWisu-ohjelmistossa on perinteisesti käytetty lannan määräyksikkönä tonnia. Olemme muuntaneet annetut kuutiokohtaiset karjalannan taulukkoarvot Wisuun tonnikohtaisiksi arvoiksi käyttäen tilastollisia tilavuuspainojen keskiarvoja.

 

Wisussa otetaan vuodesta 2018 alkaen käyttöön uudet lantojen taulukkoarvot(N2018), joiden ravinnepitoisuudet on laskettu käyttäen uusimman Eurofinsin lantatilaston mukaisilla tilavuuspainoilla. Muutos on välttämätön, koska hallinto on tehnyt lannoitevalvonnassa käyttämäänsä valvontasovellukseen vastaavat muutokset.

 

- Jos käytät Wisussa karjanlannan taulukkoarvoja, lisää tilakohtaiseen lantaluetteloon uudet (N2018) merkinnällä olevat lannan taulukkoarvot ja käytä niitä vuoden 2018 viljelysuunnitelmissa ja lohkokirjanpidossa. Merkitse tämän jälkeen luettelossa olevien vanhentuvien N2015 lantanimikkeiden päättymispäiväksi 31.12.2017

 

- Jos et käytä Wisussa karjanlannan taulukkoarvoja, vaan käytät omiin lanta-analyyseihin pohjautuvia karjanlantoja, ei edellä mainittu muutos vaikuta millään lailla (käytetään edelleen pitoisuuksia yksikössä kg/tn).


Sähköinen tukihaku vuodelle 2018

Kevään tukiin liittyvät muutokset WebWisussa ovat varsin vähäisiä
· tulossa muutama hallinnon lisäämä kasvinimike (ks. alla tarkemmin)
· tarvittavat tukihakuun liittyvät muutokset päivitetään WebWisuun huhtikuun alussa.
· ....Lohkotietojen sähköinen esitäyttö Vipuun palveluun
·.....102B pdf lomakkeen avaaminen 2018 vuodelle.

 

Tämän hetken tiedon mukaan VIPUun pääsee
· päivittämään lohkotietoja lähettämään ja lohkoaineiston esitäyttötietoja huhtikuun alussa
· jättämään hakemuksia toukokuun alusta
· tukihaku päättyy 15.6.2018

 

Viljelyvuoden 2018 kasvinimikelisäykset
Seoskasvusto (typensitojakasvia yli 50 %)
Seoskasvusto (apila yli 50 % + nurmiheinä)
Pienet vierekkäiset alat
Tilapäisesti viljelemätön luonnonlaidun ja -niitty


Ohjelmistotukemme palvelee

Puh. 09 8566 5900

www.mtech.fi/tuki