WebWisun syystiedote 2017- ajankohtaista asiaa WebWisusta

Syyslannoituksen rajoitukset

Ympäristökorvauksen sitoumusehdoissa on määrätty syyskasveille typen enimmäismäärät. Lannoituksen enimmäismääriä voit seurata Lannoitussuositukset sekä Ymp. maksimit -sivuilla.

Lannoitesuositukset -sivulla mahdollinen syysmaksimin ylitys esitetään punaisella fontilla.
Ymp. maksimit -sivulla esitetään Syksy-rivi, mikäli kasville on määritetty syysmaksimi

Nitraattiasetus säätää karjanlannan käytölle enimmäismääriä koskien koko vuotta, sekä erikseen syyslevitystä. Voit seurata karjanlannan levitysmääriä Ymp. maksimit -sivulla olevasta Karjanl. N -sarakkeessa. Mahdolliset ylitykset esitetään punaisella fontilla.

• Vuosi-rivillä seurataan karjanlannan kokonaistypen enimmäismäärää 170 kg/ha
• Syksy-rivillä seurataan syyslevityksen osalta liukoisen typen enimmäismäärää 35 kg/ha

Tukihaun syysilmoitus

Syysilmoitus on tarpeen, jos olet sitoutunut talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen, tai jos toteutat tänä vuonna "lietelannan sijoittaminen peltoon" taikka ravinteiden ja "orgaanisten aineiden kierrättäminen" -toimenpiteitä. Syysilmoitus tehdään VIPU-palvelussa 31.10. mennessä.

Toimenpiteiden toteuttaminen tulee kirjata myös lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. WebWisussa Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet luodaan ja merkitään lohkoille entiseen tapaan Kasvulohkot / Sopimukset alasivun kautta. Pinta-ala- ja prosenttilaskurit, jotka huomioivat peruslohkon korvauskelpoisuuden, helpottavat mm. talviaikaisen kasvipeitteisyyden suunnittelua.

Peltomaan laatutestin itsearviointilomakkeen 480 voidaan muodostaa WebWisun Tulosteet/Tukilomakkeet sivulta. PDF-lomakkeelle esitäytetään käytössä olevat peruslohkot. Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30.4.2018.

Hyödynnä e-tilaus kun uusit viljavuusnäytteet

Näytteenottosuunnitelma on tapa uudistaa vanhentuvat Viljavuusnäytteet tai kerätä näytteitä uusille lohkoille. Näytteenottosuunnitelma mahdollistaa lohkotietojen ja näytenumeroiden siirtämisen Viljavuuspalvelun ja Suomen Ympäristöpalvelun sähköiselle tilauslomakkeelle.

Näytteenottosuunnitelma voidaan perustaa WebWisussa tai suoraan MobiWisun kartalta
- WebWisussa Viljavuus sivulla valitsemalla vanhentuvat näytteet
- MobiWisussa lisäämällä yksinkertaisesti uusia viljavuusnäytepisteitä kartalle.

WebWisussa luotu Näytteenottosuunnitelmaa on katsottavissa myös MobiWisussa, sekä avattavissa MobiWisun kartalle mikäli näytteet sisältävät entuudestaan paikkatiedon.

Katso tästä uusi ohjevideo viljavuusnäytteiden uusimisesta!

Kasvustoindeksikuvat käytössäsi karttapalvelussa

ESA:n satelliitista saatavat kasvustoindeksikuvat ovat käytössäsi WebWisun ja MobiWisun karttapalvelussa. Karttapalvelu sisältyy kaikkiin WebWisun lisensseihin. VIPU-palveluun piirretyt kartat ovat haettavissa WebWisuun.

 

Lue lisää karttapalvelusta

Muista myös WebWisun video-ohjeet!