Viljelysuunnitteluohjelmisto

Valitse tarpeisiisi sopiva viljelysuunnitteluohjelmisto viljelysuunnitelman tekemiseen

WebWisu, MobiWisu, WisuEnnuste ja D-arvoennuste – palvelut, joita kasvinviljelyssä tarvitset viljelysuunnitelman tekoon.

Viljelysuunnitteluohjelmisto WebWisulla voit tehdä viljelysuunnitelman, lannoituksen suunnittelun ja ravinnetaselaskennan, lohkokohtaiset viljelymuistiinpanot, viljavuustietojen haun, sähköisen tukihaun ja talousseurannan kasvilajeittain.

WebWisu toimii verkkoselaimella, joten sitä voi käyttää eri tietokoneilta. Tiedot eivät tuhoudu, vaikka oma koneesi rikkoutuisi.

Voit valtuuttaa asiantuntijan tekemään viljelysuunnitelman tilallesi. Koska molemmat näkevät samat tiedot omilta koneiltaan, voitte keskustella kylvöistä, lannoituksista, lajikevalinnoista ja muista merkinnöistä sujuvasti. Erityisesti isot tilat hyötyvät toiminnosta, jolla käsiteltävien lohkojen ryhmää voidaan rajata esimerkiksi lohkojen sijaintikunnan tai kasvilajin mukaan.

Lohkotiedot siirtyvät kätevästi hallinnon Vipu-palvelusta viljelysuunnitteluohjelmisto WebWisuun. Esimerkiksi Vipu-palvelussa piirretyt lohkorajamuutokset siirtyvät WebWisuun. Tukihakuun liittyvät tiedot voit siirtää WebWisusta Vipuun.

WebWisun kartta-aineisto on kattava. Se sisältää monipuoliset taustakartat ja ilmakuvat. Aineistossa on erilaisia karttatasoja, esimerkiksi pohjavesialueet ja uomaverkosto. Lohkoja voi tarkastella teemakartoilla kasvi- ja lajiketeemoittain. Näet helposti kartalta mitä lohkoillasi kasvaa.

Viljelysuunnitteluohjelmisto toimii myös mobiilissa

MobiWisu on viljelysuunnitteluohjelmisto WebWisuun liittyvä helppokäyttöinen mobiilisovellus. Voit selata lohkoaineistoa ja viljelysuunnitelmaa missä vain, kun mukanasi on älypuhelin tai tabletlaite, ja saat yhteyden verkkoon. Voit muokata viljelysuunnitelman tietoja ja tallentaa suunnitelmaan poistoja, lisäyksiä ja muutoksia.

Toimenpiteet ja havainnot voi tallentaa lohkotietoihin. Huomatessasi pellolla esimerkiksi kasvitautihavainnon, merkitset sen saman tien viljelyohjelmiston kartalle puhelimellasi. Vaikkapa lohkorajamuutokset on helppo merkitä kohdalleen pellolla, sillä mobiilisovellus saa merkinnän heti paikalleen GPS-paikannuksen avulla. Kaikkia mobiilisovelluksella tehtyjä merkintöjä voi käyttää ja muokata WebWisulla selaimella.

MobiWisun ominaisuuksien hyödyntäminen edellyttää WebWisulla tehtyä viljelysuunnitelmaa ja perustettua kartta-aineistoa. MobiWisu toimii älypuhelimilla ja tabletlaitteilla.

Viljelysuunnitteluohjelmisto kertoo myös kasvitautien esiintymisestä

WisuEnnuste on WebWisun lisäosa, jolla ennustetaan kasvitautien esiintymistä lohkolla. WisuEnnusteen kasvitaudit ovat ohran verkkolaikku ja vehnän piste- ja ruskolaikku. Ennustepalvelu yhdistää WebWisuun tallennetut tiedot lohkon esikasvista, muokkausmenetelmästä, lajikkeesta ja kylvöpäivästä Ilmatieteen laitoksen havaintotietoihin. Ennuste laskee valitun taudin esiintymistodennäköisyyden valitulla lohkolla viikon kuluttua. Kun todennäköisyys ylittää tautiriskirajan, WisuEnnuste lähettää hälytyksen puhelimeen. Sen saatuasi voit katsoa lisätietoja WebWisusta.

Ennusteen avulla viljelijä voi tehdä kasvinsuojelutoimenpiteitä tarpeen mukaan. Se säästää rahaa, työtä ja ympäristöä. Verratessasi eri lohkojen tautiriskejä voit havaita eroja, jotka liittyvät esimerkiksi kasvilajikkeeseen, maan muokkaustapaan tai viljelykiertoon. WisuEnnuste on kätevä työkalu IPM-viljelyssä (IPM= Integrated Pest Management).

Kasvitautien seurannan lisäksi WisuEnnuste antaa ennusteen nurmen D-arvolle. Ennuste käyttää pohjatietoina nurmiseoksen apilapitoisuutta ja Ilmatieteen laitoksen antamaa alueen lämpösummaa. Asetat nurmellesi D-arvotavoitteen ja saat hälytyksen, kun ennusteen D-arvo lähestyy tavoitearvoa.

Lisätietoja näet viljelysuunnitteluohjelmisto WebWisussa. Siellä voit myös tarkastella D-arvon kehittymistä lohkoittain. Näin osaat ajoittaa säilörehun korjuun kullakin lohkolla oikeaan aikaan ja saat rehullesi parhaan mahdollisen sulavuuden.

D-arvoennuste on ilmainen verkkopalvelu. Se käyttää valitun havaintopisteen säätietoja ja ennustaa D-arvon erilaisille nurmiseoksille seoksen apilapitoisuuden mukaan.