WisuEnnusteella kohdistat kasvitautien torjunnan todelliseen tarpeeseen

Wisun kasvitautiennustemallit on tarkoitettu viljelijän avuksi kustannustehokkaan kasvinsuojelun toteuttamisessa.

WisuEnnuste yhdistää Wisusta tiedot lohkon esikasvista, muokkausmenetelmästä, lajikkeesta ja kylvöpäivästä sekä Ilmatieteenlaitokselta tilatun tilakohtaisen säätiedon. Niistä se laskee taudin todennäköisyyden lohkolla viikon kuluttua. Uusitulla Kasvitaudit-sivulla voit seurata lohkojen tautiriskejä ja sitä, miten riskit eroavat toisistaan eri lohkoilla. Grafiikasta näet myös viimeisimpien päivien tautikehtiyksen ennen mahdollisia lippulehti- ja tähkälletulovaiheiden torjuntahetkiä.

 
WisuEnnusteen grafiikasta voit seurata lohkojen tautiriskejä ja sitä, miten riskit eroavat toisistaan eri lohkoilla.
 
WisuEnnusteessa on ennustemallit ohran ja vehnän haitallisimmille kasvitaudeille:
- Ohran verkko- ja rengaslaikulle
- Vehnän piste- ja ruskolaikulle
 
WisuEnnustetta voidaan käyttää IPM-viljelyn periaatteiden mukaisesti työvälineenä kasvitautien seurannassa ja kasvinsuojelutoimenpiteestä päättämisen perusteena. Kasvitautimallien avulla kohdistat tautien torjunnan todelliseen tarpeeseen ja vältät kustannuksia, turhaa työtä ja ympäristön kuormitusta. WisuEnnuste sisältää tulkinta- ja torjuntaohjeistuksen eri riskiluokille 
- kohtalainen riski
- suuri riski 
- erittäin suuri riski
 

Nautatiloille tietoa nurmen D-arvon kehittymisestä

 
D-arvon kehittymistä WisuEnnuste seuraa lohkon apilapitoisuuden ja lämpösummakertymän perusteella. Kun D-arvo lähestyy asetettua tavoitearvoa, saat hälytyksen puhelimeen tai sähköpostiin. 
 
Wisusta voit katsoa lisätietoa ja tarkastella D-arvoa lohkoilla. Tiedät, missä rehunkorjuuta kannattaa kiirehtiä ja varmistat rehun hyvän laadun. 
 
Viljelytiedot ennuste poimii Wisusta ja lämpösummakertymän Ilmatieteen laitoksen sovelluksesta neliökilometrin tarkkuudella.
 
ProAgrian kasvineuvojien osaamisella täydennät halutessasi ennustetta. Voit kysyä lisätietoa toimenpiteistä ja esimerkiksi apua torjuntasuosituksiin sekä arviointia torjunnan kannattavuudesta. Asiantuntijoiden tuesta voit sopia oman alueen kasvineuvojan kanssa.
 
WisuEnnusteen käyttämiseksi viljelysuunnitelman tulee olla Wisussa.
 
Tuotamme palvelun yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Tilaathan WisuEnnusteen 17.6. mennessä.
 
WisuEnnusteen vuosimaksu on 50 euroa + alv.