Sää ja ennusteet

WebWisussa löytyvät raportit Sade- ja lämpösumma sekä Viljojen kasvuasteet ja korjuuaikaennuste. Löydät toiminnot palvelun vasemmasta valikosta kohdasta Sää ja ennusteet.

Sade- ja lämpösumma 

Sää ja ennusteet -sivulla voit seurata lämpösumman kertymistä ja verrata sitä 30 vuoden keskimääräiseen tilanteeseen. Lämpösumma lasketaan termisen kasvukauden alusta. Lähtöaineisto voidaan valita Ilmatieteen laitoksen säähavaintoasemaverkoston avoimesta säädatasta. 30 vuoden keskimääräisessä lämpösummakertymässä on valittavissa historiatieto muutamalta kymmeneltä Ilmatieteen laitoksen havaintoasemalta.

 

Lämpösumman kertyminen ja vertailu keskimääräiseen lämpösummaan esitetään WebWisussa helppolukuisena diagrammina.

 

Viljojen kasvuasteet ja korjuuaikaennuste

Kannattaa tutustua myös viljojen kasvuasteen sekä korjuuajan ennusteeseen, jotka on saatavissa vehnälle, ohralle ja kauralle. Kasvuasteen ennuste huomioi viljelymuistiinpanoihin kirjatut kylvöpäivät ja ennustaa viljojen kannalta oleellisimmat kasvuvaiheet: T1 – korrenkasvun alku, T2 – lippulehdelle tulo ja T3 – tähkälle tulo.
Lähtöaineistona täälläkin on Ilmatieteen laitoksen säähavaintoasemaverkoston avoin säädata. Laskennassa käytetään säätietoa kuluvalta vuodelta laskentapäivään saakka ja sen jälkeiseltä ajalta 30 vuoden historiatietoa.

 

Viljojen kasvuasteen ja korjuuajan ennuste esitetään WebWisussa taulukkona ja diagrammina. Ne saa vehnälle, ohralle ja kauralle.

 

Lisätietoja ohjelmistotuesta
 
Puh. 09 8566 5959
www.mtech.fi/tuki
www.mtech.fi/webwisu