Ryhmittelymoduuli avuksi eläintietojen hallintaan

Osastointi ja ryhmittely säästävät aikaa

Minun Maatilassani on oma moduuli osastoinnille ja ryhmittelylle. Varsinkin suurissa yksiköissä työtä voi vähentää ja helpottaa osastoimalla ja ryhmittelemällä eläimet. Osastoinnin avulla pysyy hyvin selvillä siitä, missä eläimet fyysisesti sijaitsevat navetassa, näin ne löytyvät nopeasti eikä etsimiseen kulu turhaa aikaa.

Eläin voi kerrallaan kuulua vain yhteen osastoon ja osastoiksi kannattaakin valita pysyviä ominaisuuksia, kuten navetat tai karsinat. Osastonäytöllä pystyy tarkastamaan, kuinka monta eläintä kussakin osastossa on. Eläinten siirtäminen osastosta toiseen on helppoa ja näin pysytään koko ajan selvillä eläinten olinpaikasta.

Ohjelmassa on myös toiminto, jossa osastoon voi määrittää eläimen iän mukaisen tilantarpeen. Näin listaukseen saa tiedon siitä, onko osastossa olevilla eläimillä määrityksen mukaisesti tilaa. Osastoinnissa on valmiina eläinten hyvinvointikorvauksen mukaiset tilatarpeet, mutta tilatarpeen voi määrittää myös itse.

Osastojen ohella eläimiä voi ryhmitellä monien eri ominaisuuksien ja kulloistenkin tarpeiden mukaan. Eläin voi kuulua moneen eri ryhmään yhtä aikaa. Minun Maatilaani voi tehdä vaikkapa sorkkahoidettavien tai lääkittävien ryhmät. Näin eri toimenpiteet on helppo tehdä katsomalla listasta, mitkä eläimet kulloinkin kuuluvat ko. ryhmään.

 

Osastot ja ryhmät helposti raporteille

Osastoja ja ryhmiä voi tarkastella valmiiden raporttien ”Eläimet osastoittain” tai ”Eläimet ryhmittäin” avulla. Ryhmittelyssä on myös päivittyvä ryhmätoiminto, jonka avulla voi luoda ja asettaa ryhmälle säännöt, joiden avulla ryhmään saadaan halutut eläimet. Esimerkiksi voi luoda ryhmän ”kaksi kertaa poikineet hereford-emot” ja luoda siihen kuulumiselle säännöt.

Kaikki raportit, sekä oletusraportit että itse tehdyt, voi suodattaa myös omalla päivittyvällä ryhmällä. Helppoa on tehdä myös oma raportti, johon voi valita sekä osasto- että ryhmätiedon yhtä aikaa ja muut tarvittavat tiedot.  Raportit ovat aina ajan tasalla, eikä tarvita ylimääräisiä lappuja. Eikä rasiteta omaakaan muistia turhaan!

 

Sinikka Tommila, Ohjelmistojohtaja
 
 
Julkaistu: 13.5.2019