RoboLink

RoboLink-sovellus siirtää eläin- ja tuotostietoja robottilypsyjärjestelmästä tuotosseurantaan sekä nautarekisteriin ja toisinpäin. RoboLink toimii Lely-järjestelmien kanssa. RoboLink toimii yhdessä rajapintapalvelu Nordic CDX:n kanssa. Nordic CDX on rajapintapalvelu, jolla voidaan integroida lypsyasemien ja -robottien tietoja tietojärjestelmiin Pohjoismaissa.

Ohjeet:

Koelypsyjen tallentaminen Minun Maatilastani

NCDX-tilojen koelypsyjen ilmoittaminen