Tiedonsiirto navetan tuotannonohjausjärjestelmistä

Tietoja voi siirtää tuotannonohjausjärjestelmien ja tuotosseuranta- sekä nautarekisterien välillä kahdella tapaa. MMAmmuLinkillä voi siirtää tietoja kaikkien valmistajien robotti- ja lypsyasemajärjestelmistä. RoboLinkillä voi siirtää tietoaja vain Lelyn robottilypsyjärjestelmistä.