Minun Maatilani -ohjelmisto uudistui kaksin kappalein

Suosittu Minun Maatilani -ohjelmisto auttaa nautatilan hallinnointia ja on hyvä apuväline tilan toiminnan kehittämisessä. Jo ennestään monipuoliseen ohjelmistoon on tullut uudistettuina lisäominaisuuksina työnohjaus- sekä ryhmittelymoduulit.

 

Minun Maatilani on nautatilallisten suosittu arjen apuväline, jonka avulla tilallinen voi seurata tuotannon keskeisiä tunnuslukuja ja pitää yhteyttä eläinrekisteriin, teurastamoihin ja raatokeräilyyn.

 

Tiedot tallentuvat suoraan rekisteriin, ja automaattinen varmuuskopiointi huolehtii siitä, että tiedot pysyvät aina tallessa.

 

Minun Maatilani -ohjelmiston yksi suosion salaisuus on sen muokattavuus. Palvelussa on kymmenkunta erilaista moduulia, joista tilallinen voi valita juuri haluamansa ja muovata siten palvelukokonaisuuden oman tilan tarpeisiin sopivaksi.

 

”Perusmoduuli on oltava kaikilla ja sen päälle valitaan halutut lisämoduulit, joissa on erilaisia tuotantosidonnaisuuksia. Esimerkiksi maidontuotanto ja lihantuotanto on jaettu omiin moduuleihinsa. Lisäksi moduuleita löytyy muun muassa tilasiemennystä, sukusiitoslaskentaa, genomitestiä, lypsyrobottia ja eläinten ryhmittelyä varten”, Mtechin nautaohjelmien tuotepäällikkö Petri Saarinen kertoo.

 

Minun Maatilani -ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti viljelijöiltä saadun palautteen pohjalta. Nyt palveluun on tullut uusia ominaisuuksia, jotka lanseerataan käyttöön KoneAgriassa Jyväskylässä 11.–13. lokakuuta.

 

Työnohjausmoduulilla suunnitelmallisuutta työskentelyyn

 

Toinen uusista ominaisuuksista on työnohjausmoduuli. Kyseisen moduulin käyttö edellyttää, että tilallisella on käytössä perusmoduulin lisäksi joko maito- tai lihamoduuli.

 

”Työnohjausmoduulin perimmäisajatuksena on se, että tilallinen tai tilan työntekijä pystyy itse kirjaamaan kalenteriin tapahtumia, joita on tulossa tai joita suunnittelee. Moduuliin pystyy myös kirjaamaan eläimiä tai eläinryhmiä kullekin työtehtävälle. Työtehtävään vapaaseen kenttään voi laittaa esimerkiksi työntekijän nimen, jolloin kyseisen tehtävän voi osoittaa tietylle työntekijälle. Kun työtehtävät on suoritettu, ne voidaan työnohjausmoduulissa kirjata kuitatuksi”, Saarinen luettelee.

 

Työnohjausmoduulin tarkoitus ei ole olla työajan seuranta, vaan enemmänkin yksinkertainen tehtävienkirjauspaikka, joka helpottaa entisestään tilan kirjanpitoa. Sen toivotaan tuovan apua erityisesti epäsäännöllisiin työtehtäviin, jotka tulisi muistaa tehdä säännöllisin väliajoin, mutta jotka helposti unohtuvat, kun ne eivät kuulu tilan päivittäisiin arkirutiineihin.

 

”Moduuli auttaa pysymään kärryillä arjen kiireessä – vähän samaan tapaan kuin bisnespuolella kalenterit, joihin on merkattu kaikki kokoukset ja muut tapahtumat. Itse en ainakaan pärjäisi enää ollenkaan ilman työkalenteria”, Saarinen heittää.

 

Lähitulevaisuudessa työnohjausmoduuliin tulee lisäominaisuutena myös mahdollisuus tehdä lääkitystiedoista työtehtävän kirjaus.

 

”Esimerkiksi jos ohjelmaan kirjataan eläimen hoito, joka vaatii seuraavana neljänä päivänä eläimen lääkitystä, kalenteriin ilmestyy merkinnät lääkityksestä. Näin eläinten hoitaja saa automaattisesti muistutuksen ilman, että sitä tarvitsisi kirjata mihinkään paperille.”

 

Karsinoiden mittojen määritykseen helpotusta

Eläinten ryhmittely ei ole moduulina kokonaan uusi, mutta sitä on nyt perusteellisesti uudistettu. Moduulissa eläimiä voi ryhmitellä esimerkiksi iän tai muiden tekijöiden mukaan omiin ryhmiinsä. Uutena ominaisuutena moduuliin on tullut karsinoiden mittojen määritys.

 

”Pinta-alavaatimukset vaihtelevat eläinryhmän koon ja eläinten iän mukaan. Uudistetussa ryhmittelymoduulissa tämä otetaan huomioon, eli kun luodaan osasto jollekin eläinryhmälle, ohjelma luo eläinten iän ja lukumäärän perusteella tarvittavat mitat karsinalle. Vastaavasti jo olemassa olevan karsinan koon sopivuuden voi tarkistaa antamalla ohjelmalle karsinan mitat ja tiedot eläimistä”, Saarinen selittää.

 

Uutuusominaisuuden tavoite on taata eläimille riittävä tila ja tuoda tilalliselle informaatiota siitä, onko karsinan tilavaatimus pykälien mukainen. Moduulin avulla on kätevää tarkistaa esimerkiksi ennen tilatarkastusta, että kaikki on niin kuin pitääkin.

 

Uudistetun ryhmittelymoduulin ensimmäinen versio määrittää tilan tarpeen eläinten hyvinvointikorvauksen perusteella. Jatkossa moduulia on tarkoitus kehittää niin, että tilallinen voi myös itse määrittää tilavaatimuksen.

 

”Periaatteemme on aina seurata tiiviisti kentältä saamaamme palautetta ja kehittää palveluitamme sen pohjalta oikean suuntaan – mahdollisimman hyvin viljelijän tarpeiden mukaisiksi.”

 

Sinikka Tommila, Ohjelmistojohtaja