Tiedonsiirto PC-Wakasta WebWakkaan

Ohjeet tiedonsiirtoon PC-Wakasta WebWakkaan

LUE TÄMÄ OHJE ENNEN SIIRTOA.

 

Siirto on mahdollinen vain maa- ja metsätalouden tilikarttaa käyttävälle kirjanpidolle
Neljä tapaa aloittaa WebWakan käyttö:

 1. Ei siirretä mitään. Kirjaudutaan WebWakkaan ja aloitetaan kirjanpito puhtaalta pöydältä syöttämällä perustiedot-valikkoon lähtötiedot, kuten lainat, rakennukset, koneet ja henkilöt.
 2. Siirretään vain asiakasrekisteri. Tämä on hyvä vaihtoehto, jos vanhassa ohjelmassa on paljon osto/myyntiasiakkaita.

 3. Siirretään vain asiakas- ja tuoterekisterit – kuten edellä, jos paljon myös tuotteita.

 4. Siirretään PC-Wakasta koko viimeinen vuosi perustietoineen ja tositteineen ja muunnetaan aineisto WebWakassa vastaamaan uutta päivitettyä tilikarttaa

Käytettäessä tapoja 1-3, ei alempana lueteltuja siirron jälkeisiä toimenpiteitä WebWakan puolella tarvitse tehdä. Suosittelemmekin ensisijaisesti käyttämään vaihtoehtoja 1-3, jolloin vanhaa tilikarttaa ei tarvitse tuoda uuden tilikartan sekaan. Tämä on tulevaisuuden kannalta helpoin ja turvallisin vaihtoehto.


Toimenpiteet ennen tiedonsiirtoa:

 • Tarkasta, että PC-Wakan viimeisimmät päivitykset ovat asennettuina. Tarkastaminen tapahtuu kohdasta Työkalut > Ohjelmapäivitykset > Tarkasta päivitykset. Ohjelmaversion tulee olla 2015 tai suurempi.
 • Sähköpostissa lähetetyt WebWakan lisenssitiedot tulee ennen siirtoa olla syötettynä myös PC-Wakkaan, kohtaan ”Työkalut” – ”Käyttäjätiedot”

Ennen siirtoa tulee varmistaa, että kaikki ohjelmaan syötetyt tilinumerot ovat IBAN muodossa.

 • Tämä tapahtuu helposti menemällä Wakassa perustiedot valikkoon ja siellä kohtiin ”osoitteisto” sekä ”pankkitilit”. Kummassakin kohdassa valitaan ”työkalut”-valikosta ”Muodosta IBAN” toiminto, jolloin ohjelma käy kaikkien pankkitilien ja osoitteiston pankkitilit läpi ja muuntaa ne IBAN muotoon, mikäli ne eivät sitä jo ole.
 • Mene tämän jälkeen kohtaan Työkalut > Siirto WebWakkaan.
 • Valitse haluamasi Wakka-kirjanpito ja siirrettävät tilikaudet.
 • Paina tämän jälkeen Lähetä. Kun tiedosto on muodostettu ja onnistuneesti lähetetty, ohjelma ilmoittaa, että kirjanpito siirretty onnistuneesti.

Nyt voit kirjautua WebWakkaan, jonka tiedotteisiin on tullut viesti onnistuneesta kirjanpidon siirrosta.

 

Toimenpiteet tiedon siirron jälkeen WebWakassa:

Ennen varsinaisen kirjanpidon aloittamista WebWakassa, sinun tulee suorittaa muutamia huoltotoimenpiteitä, jotta aineisto saadaan WebWakan uuden tilikartan ja ominaisuuksien vaatimaan muotoon.

 1. Mene kohtaan perustiedot ja tilikartta.
 2. Klikkaa ”päivitä tilikartta” ja valitse kaikki tilit aukeavasta ”tilikartan muuttuneet tilit” ikkunasta ja klikkaa ”päivitä valitut tilit”.

Valitse nyt ensimmäinen siirretty vuosi ja mene kohtaan ”Toiminnot” – ”Avaustosite” ja valitse tosite.
Poista avaustositteelta sinne muodostuneet vientirivit seuraavien omaisuuserien osalta, mikäli niitä on:

 • 1140 Vanhat salaojat yms 1.1
 • 1150 Uudet salaojat 1.1
 • 1240 Metsäojat 1.1
 • 1250 Metsätiet 1.1

 

Seuraavaksi mene kohtaan ”Perustiedot” – ”Omaisuus” ja lisää omaisuuslistaan alla mainitut puuttuvat omaisuuserät, sikäli kun niitä kirjanpidossa on. Tällöin nämä muodostuvat uudelleen avaustositteelle ja saavat samalla aiemmin puuttuneet omat kustannuspaikkansa:

 • Sillat (= 10% poiston menojäännös) (valitse kirjanpitotiliksi 1140 Sillat…)
 • Salaojat (=20% poiston menojäännös) (valitse kirjanpitotiliksi 1150 Salaojat…)
 • Ojat ja tiet (= metsäojat ja tiet) (valitse kirjanpitotiliksi 1240 Metsäojat tai 1250 Metsätiet)

Mikäli siirsit kaksi kirjanpitovuotta PC-Wakasta, niin valitse vielä toinen siirretty vuosi ja toista siellä em. avaustositteelta poisto ja omaisuuteen tallennus.

HUOM! - MYYNTILASKUTUKSEN KÄYTTÄJÄT:
Jos olet käyttänyt PC-Wakassa myyntilaskutusta, huomaa että ennen aineiston siirtoa myyntilaskujen tulee olla PC-Wakassa ”maksettu”- tilassa sekä myös tiliöityinä kirjanpitoon.

 

Tilinpäätökseen käsin kirjattavat erät

PC-Wakassa muistissa olevat vanhat tilinpäätökseen liittyvät summat eivät siirry automaattisesti WebWakkaan.

Ennen välitilinpäätöstä tai tilinpäätöksen tekoa, mene WebWakan välitilinpäätöksessä tai tilinpäätöksessä ”Siirtyvät erät”- välilehdelle ja syötä sinne PC-Wakan ”Perustiedot- Siirtyvät erät” ruudulta löytyvät tiedot, niiltä osin kun niitä WebWakan ”Siirtyvät erät” ruudulla kysytään ja niitä sinulla PC-Wakassa on olemassa.

Jos syötät luvut jo välitilinpäätösvaiheessa, niin ne kopioituvat automaattisesti lopulliseen tilinpäätökseen.

Syötettäviä lukuja voivat olla seuraavat:

 • Purkamattomat tasausvaraukset
 • Purkamattomat jälleenhankintavaraukset
 • Jaksotetut kotieläintulot
 • Jaksotetut kotieläinten hankintamenot
 • Maatalouden aiempien vuosien tappiot
 • Metsätalouden käyttämättömät menovaraukset
 • Metsätalouden käyttämättömät tuhovaraukset

Näiden siirron jälkeisten toimenpiteiden jälkeen, voit hyvillä mieli aloittaa WebWakan käytön.
Muistathan WebWakan työkalut-valikosta löytyvät lyhyet video-ohjeet.
Video-ohjeet katsomalla saat nopeasti käsityksen ohjelman joustavasta käytöstä.