Karttapalvelu

Karttapalvelu sisältyy WebWisun ja MobiWisun hintaan vuoden 2016 alusta lähtien. WebWisun ja MobiWisun Karttapalvelu on uudistettu tammikuussa 2015. Uusi Karttapalvelu tarjoaa monipuoliset taustakartat ja ilmakuvat sekä niiden päälle erilaisia karttatasoja (pohjavesialueet, uomaverkosto). Teemakartoilla voit tarkastella lohkojasi myös kasvi ja lajike teemoittain, jolloin näet yhdellä silmäyksellä kartalta mitä lohkoillasi kasvaa.

Uuden Karttapalvelun käyttöönotto

Uusi Karttapalvelu on käytettävissä viljelykaudesta 2015 alkaen. Uusi Karttapalvelu otetaan käyttöön lataamalla ensin viimeisin kartta-aineisto vuodelle 2015 VIPU-palvelusta: 
 
1. Lataa kartta-aineisto suoraan WebWisun Peruslohkot -sivun Vipu-aineisto -painikkeella. 
2. Kartta-aineiston lataus luo tilan kaikki peruslohkot sekä niille A-kasvulohkot. 
3. Tämän jälkeen uusi Karttapalvelu on käytettävissäsi.
 

Kasvulohkot piirrettävä VIPU-kartalle

Kasvulohkot piirretään vuosittain VIPU-kartalle kevään tukihaun yhteydessä. Tämä koskee vain peruslohkoja, joilla on useampi kasvulohko A, B, C jne. Piirtämisen voi tehdä vain sähköisessä tukihaussa. VIPU-kartalle piirretyt kasvulohkorajat ovat piirron jälkeisenä päivänä ladattavissa WebWisuun.

Kasvustoindeksikuvat käytössäsi karttapalvelussa

ESA:n satelliitista saatavat kasvustoindeksikuvat ovat käytössäsi WebWisun ja MobiWisun karttapalvelussa. Karttapalvelu sisältyy kaikkiin WebWisun lisensseihin. VIPU-palveluun piirretyt kartat ovat haettavissa WebWisuun.

Vanhat kartat

Vanhat, WebWisuun vuosina 2014 ja sitä ennen perustetut kartat ovat nähtävillä Vanha kartta -sivulla. Johtuen edellä mainituista muutoksista 2015 vuoden tukihausta, ei vanhojen WebWisu kartta-aineistojen siirtoa vuodelle 2015 tueta, vaan 2015 vuoden kartat perustetaan lataamalla kartta-aineisto VIPU-palvelusta.

 


Kuvia Karttapalvelusta:
 

Kasvulohkot taustakartalla:

 

Kasvulohkot ilmakuva:

 

Mittaustoiminto:

 

Kasvulohkon muokkaus:

 

Kasvulohkojen jakaminen: