Huippu-uutuus tulossa: KPI-Avain valiolaisille maitotilayrittäjille Maitotilan tavoitteelliseen johtamiseen reaaliaikaista tietoa sisältävä helppokäyttöinen mobiilisovellus

Valio Oy, ProAgria, Faba ja Mtech Oy ovat kehittäneet kehittäville maitotiloille ainutkertaisen menestymisen konseptin, jonka kiteytymä on mittaristo, KPI-Avain valiolaisille maitotilayrittäjille. Se tarkoittaa konkreettista ja havainnollista mittaristoa, ohjausnäkymää, jonka avulla maitotila voi kiriä itsensä helposti parempiin tuloksiin ja johtaa kokonaisuutta.

Mittaristo näyttää heti, miten tulokset kehittyvät ja saavutatko tuloksia ja kannattavuutta. Mittareiksi voi valita mobiilinäkymään kuusi tärkeintä mittaria, joita haluaa seurata. Mittaristo seuraa kätevästi mobiilissa mukana ja kaikki 17 saa näkyviin myös tabletilla ja tietokoneella Valmassa tai Minun maatilassani. Voimme mitatusti ja pilottiasiakkaiden kokemusten perusteella luvata, että konseptillamme maitotilalla saavutetaan parempia tuloksia. Se antaa maitotilalle myös ylivoimaisen kilpailuedun eli vertailun muihin maitotiloihin, jota ei muualta saa.

Mittareista käytännön tekemiseen ja tulosten parantamiseen

KPI-mittaristosta voi valita 17 mittarivaihtoehdosta itselleen sopivat kuusi. Tiedot mittariin tulevat meijerin ja neuvonnan tietokannoista. Mittaristoon on kytketty uudella tavalla tavoitteiden asettaminen omalle tuotannolle. Mittareiden saaminen näyttämään hyvää kehitystä vaatii tekemistä ja asioiden toimeenpanoa.

– KPI-Avain on hyvä kirittäjä. Totta on myös se, että tavoitteet saavutetaan muuttamalla tekemistä ja siinä tukena ovat osaavat asiantuntijat, jotka tietävät, mitä pitää tehdä käytännössä, jotta saa tulokset muuttumaan, kehityspäällikkö Jaana Kiljunen Valio alkutuotannosta. KPI-Avain jäsentää maitotilayrittäjän tietotulvaa keskittymällä olennaiseen.

Lean johtamisella turhat pois

Mittareiden purku käytäntöjä muuttavaksi tekemiseksi on KPI-Avaimen ydin. Toteutussuunnitelmassa asetetaan asialle tavoite, määritetään vastuu, aikataulu ja tehdään seuranta päivittäin ja vähintään viikoittain. Yhtenä apuvälineenä on taulupalaverit, joilla tekeminen avataan kaikille työntekijöille ja myös nähdään tavoitteiden toteutuminen.

Valio kouluttaa yhteistyössä Suomen Yrittäjäopiston kanssa maitotilayrittäjiä leaniin ympäri Suomea järjestettävissä liiketoimintavalmennuksissa. Lisäksi leaniä on ollut ProAgrian  hankkeissa mm. Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

KPI-Avainta pilotoidaan parhaillaan 60 tilan kanssa. Kaikille valiolaisille maitotiloille se avautuu 11.9.2017. Palvelu on ensiesittelyssä Farmarissa ProAgrian, Valion, Faban ja Mtech Oy:n osastoilla.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Henna Mero, ProAgria Keskusten Liitto, puhelin  040 589 6202, henna.mero@proagria.fi Twitterissä @ProAgria

Kehityspäällikkö Jaana Kiljunen, Valio alkutuotanto, puhelin 050 398 2962, jaana.kiljunen@valio.fi Twitterissä @jaana_kiljunen