FarmiDiili

FarmiDiili - lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet yhteishankintana

FarmiDiili-verkkopalvelu on viljelijälle todellinen mahdollisuus kilpailuttaa tuotantopanoksia ja tehdä ostot yksittäistä hankintaa edullisemmin ja vaivaa säästäen. FarmiDiili on maksuton WebWisun käyttäjille. Voit kirjautua palveluun suoraan WebWisusta.

FarmiDiilin uusin hankintakierros on avattu 25.10. - jätä tarjouspyyntösi 15.11. mennessä

Lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet muodostavat, viljelykasvista riippuen, 30–50 prosenttia viljelyn muuttuvista kustannuksista. Viljelijänä voit vaikuttaa merkittävästi tuotannon kannattavuuteen lannoittamalla pellon satopotentiaalin ja biologisen tarpeen mukaan, käyttämällä kasvinsuojeluaineita tarkasti tarpeen mukaan sekä kilpailuttamalla hankinnat.

Katso, kuinka helposti otat FarmiDiilin käyttöösi tästä linkistä

Katso videolta kuinka helppoa FarmiDiilin käyttö on


Yhteishankinta laskee hintaa

Yhteiskilpailutusta on perinteisesti tehty kylän, kunnan tai maamiesseuran voimin. Kovin suuriin hankintamääriin ei näin kuitenkaan päästä verrattuna maakunnalliseen tai valtakunnalliseen yhteishankintaan.

Perinteisen kilpailutuksen rinnalle on nyt tarjolla helpompi ja nopeampi vaihtoehto: FarmiDiili, WebWisu -viljelysuunnitteluohjelmistolla tehtävä lannoitteiden tarjouspyyntöjen ja tilausten välitysratkaisu.
 
WebWisulla voit laskea tarpeiden mukaisen ja tukiehdot täyttävän lannoituksen. Käyttämällä FarmiDiili-palvelua saat viljelijänä nyt myös mahdollisuuden osallistua lannoitehankintojen kilpailutukseen. FarmiDiili on viljelijän työkalu, jolla on suora vaikutus tuotannon kannattavuuteen. Yhteishankintasovellusta laajennetaan myöhemmin useampien tuotantopanosten kilpailutukseen. Yksittäinen tilakin saa kilpailuttamalla hiukan pudotettua lannoitteiden hintaa, mutta merkittävästi suurempaan alennukseen on mahdollisuus tekemällä kilpailutus yhdessä useamman tilan kanssa.

Tarjouspyyntö sujuvasti WebWisulla viljelysuunnitelman yhteydessä

WebWisulla lannoitusta suunnitteleva asiakas tai asiantuntija voi viljelysuunnitelman yhteydessä tehdä tarjouspyynnön tarvittavista lannoitteista. FarmiDiili-palvelussamme tarjouspyynnöt kootaan yhteen ja lähetetään lannoitteiden myyjille. Saadut tarjoukset tallennetaan palveluun kullekin tarjousta pyytäneelle viljelijälle ja hänelle lähetetään tekstiviesti saapuneesta tarjouksesta.
 
Jos viljelijä pitää tarjousta hyvänä, niin hän voi hyväksyä tarjouksen tilaukseksi. Määräaikaan mennessä vahvistetut tilaukset lähetetään tarjouksen tehneelle myyjälle, joka tekee toimitussopimuksen viljelijän kanssa.
 
FarmiDiili on automaattisesti kaikkien WebWisun käyttäjien käytössä. WebWisussa on linkki, jolla FarmiDiiliin pääsee, mutta sinne voi myös kirjautua suoraan WebWisun tunnuksilla. WebWisun käyttäjille FarmiDiili on veloitukseton lisäpalvelu.

Yhteishankintaan voivat osallistua muutkin kuin WebWisun käyttäjät kirjautumalla suoraan FarmiDiili-palveluun ja kirjaamalla kaikki tarvittavat tarjouspyynnön tiedot suoraan palveluun.

FarmiDiili-palvelun hyötyjä:

  • tarjouspyyntö helposti viljelysuunnittelun yhteydessä
  • yhteishankinta on kustannustehokasta
  • FarmiDiili tekee kilpailutuksen puolestasi ja tiedottaa sinulle kilpailutuksen etenemisestä tekstiviestein ja sähköpostilla