Edelläkävijäpalvelu maatilojen johtamiseen ja tilakokonaisuuden hallintaan BISNES+ kokoaa olennaisimman yhteen paikkaan - diginä

ProAgria, Faba osk ja Mtech Digital Solutions Oy ovat kehittäneet uuden ja innovatiivisen palvelun, joka kokoaa helposti käytettävään sähköiseen näkymään olennaisimman koko maatilayrityksen johtamisessa. Palvelu on ennakkoesittelyssä Farmarissa ja se lanseerataan ensimmäiseksi maitotiloille lokakuussa KoneAgriassa.

BISNES+ on syntynyt maatilayrittäjien tarpeista johtaa omaa maatilaansa ja saada kaikki käytettävissä oleva pirstaleinen tieto ja monet ohjelmat nopeasti käyttöönsä. BISNES+ on maatalousyrittäjien oma palvelu, jossa yrittäjän tarvitsemat ja määrittelemät tiedot ja tulokset ovat helposti saatavilla ja katsottavissa. Kaikki tieto saavutetaan BISNES+:ssa kertakirjautumalla ja yhdessä näkymässä hyvin jäsenneltynä ja selkeänä. 

BISNES+:ssa tilan johtaminen on mobiilissa aina mukana ja se on käytettävissä myös kaikilla muilla päätelaitteilla 24/7.

Toinen merkittävä hyöty BISNES+:ssa on dokumenttien hallinta. Palvelu tuo helpotusta tilan dokumenttien, suunnitelmien ja asiakirjojen hallintaan. Jatkossa ne ovat yhdessä tietoturvallisessa paikassa löydettävissä ja käytettävissä.

Yhteydenpito maatilayrittäjän ja asiantuntijan välillä helpottuu. BISNES+ sisältää uusia mahdollisuuksia olla nopeassa vuorovaikutuksessa. Tulevaisuudessa BISNES+ muodostaa uudenlaisen yhteisön yrittäjien, heidän kollegoidensa ja asiantuntijoiden välille ja mahdollistaa nopean ja tehokkaan vertaistiedon vaihdon ja vuorovaikutuksen.


Tieto nopeasti hyödynnettävissä

Palvelussa johtamiseen tarvittavat tiedot ovat hallittavissa ja hyödynnettävissä. Ajantasaisia tuloksia voi verrata muiden tuloksiin ja analysoida niitä asiantuntijoiden kanssa myös sähköisesti.

BISNES+ sisältää KPI-Avaimen, jonka avulla valiolainen yrittäjä voi seurata omien tavoitteidensa saavuttamista valitsemillaan mittareilla. BISNES+ tukee myös päivittäistä tilan johtamista. Siihen voidaan asettaa erilaisia hälytyksiä sekä työn ja aikataulujen suunnittelua helpottavia ominaisuuksia.


Paras kokonaisuus onnistumiseen

BISNES+ muodostaa maatilayrittäjälle uniikin sähköisen työpöydän, joka sisältää alkuvaiheessa maatilayrittäjien omistamien organisaatioiden laajat tiedot, tulokset ja palvelut.

Työpöytään pystyvät kiinnittymään kaikki sähköisiä palveluja tuottavat yritykset ja yhteisöt. Näin muodostuu kokonaisuus, jota yrittäjät ovat toivoneet käyttöönsä helpottaman tilan johtamista. Laaja toimijoiden verkosto BISNES+:ssa, takaa yrittäjälle parhaimmat edellytykset onnistua, kun kaikki tieto, tulokset, asiantuntemus ja kollegoiden vertaistieto ovat helposti ja nopeasti käytettävissä.

Lisätietoja:

ProAgria, toimitusjohtaja Juha Nuutila, puhelin 0500 705 060, juha.nuutila(a)proagria.fi ja liiketoimintajohtaja Leena Ilvesluoto puhelin 040 673 4636, leena.ilvesluoto(a)proagria.fi

Faba osk, tuoteryhmäjohtaja Hannu Myllymäki, puhelin 0400 701 589, hannu.myllymaki(a)faba.fi

Mtech Digital Solutions Oy, toimitusjohtaja Christian Jurvanen, puhelin 020 747 2309, christian.jurvanen(a)mtech.fi