Pröva på våra program avgiftsfritt!

http://www.mtech.fi/sv/prova

Elektronisk stödansökan i WebWisu 2017

Läs mera

http://www.mtech.fi/sv/vaxt/elektronisk-stodansokan-i-webwisu-2017

Ta med dig odlingsplanen i MobiWisu

- provanvänd avgiftsfritt

http://www.mtech.fi/sv/ta-med-dig-odlingsplanen-i-mobiwisu-provanvand-avgiftsfri...

Hantera ekonomin flexibelt med WebWakka

Läs mera

http://www.mtech.fi/sv/webwakka

Min Gård –videoanvisningar

ser du här

https://dreambroker.com/channel/z4bonimc/

Ammu, Elmer och Pihvi integreras i Min Gård –programtillämpningen 1.1.2016

http://www.mloy.fi/sv/ammu-elmer-och-pihvi-integreras-i-min-gard-programtillampn...

Med hjälp av MobiWisu kan du kontrollera uppgifterna i din odlingsplan

och spara odlingsanteckningar i skiftesbokföringen vid sidan av arbetena på åkern.

http://www.mtech.fi/sv/vaxt/mobiwisu

KoKompassen är en bred programvara

för planering, uppföljning och simulering av husdjursproduktionen på nötgården

http://www.mtech.fi/sv/kokompassen

Ammu & Elmer och Pihvi

Mångsidiga programvaror för nötgårdar

http://www.mtech.fi/sv/notprogram

WebWakka är ett på webben fungerande modernt användarvänligt ekonomiprogram

som används via webbläsaren och är ämnat för lantgården

http://www.mtech.fi/sv/webwakka

Pröva på våra program utan avgift

http://www.mloy.fi/sv/prova

Med WebWisu kan du planera växtodling,

bokföra skiftesvisa anteckningar och sända skiftesuppgifter till den elektroniska stödansökan

http://www.mtech.fi/sv/vaxt/webwisu

Växt

Med hjälp av Wisuprogrammet gör du enkelt en odlingsplan, bokför skiftesvisa anteckningar och sänder skiftesuppgifter till den elektroniska stödansökan.

 
 
http://www.mtech.fi/sv/wisu-odlingsprogram

Ekonomi

Med Wakkaprogrammet sköter du lantbrukets bank- och ekonomiangelägenheter enkelt och snabbt.

http://www.mtech.fi/sv/wakka-ekonomiprogram

Beställ program

Beställ

Nyheter

Pröva på våra program utan avgift under en månads tid

12.04.2017

Pröva på våra program avgiftsfritt! Pröva på Min Gård, WebWisu, WebWakka, WebLammas eller MobiWisu avgiftsfritt under en månads tid! Dessutom ibruktagningsmånaden avgiftsfritt. Pröva på Min Gård utan avgift under en månads tid   Om du inte ännu är användare av Min Gård -...

Elektronisk stödansökan i WebWisu 2017

03.04.2017

Den elektroniska stödansökan 2017 öppnas stegvis, när basskiftesändringar och anmälan av jordbruksskiften öppnas i VIPU-tjänsten. De odlingsplansenliga jordbruksskiftesuppgifterna finns fr.o.m. 3.4 tillgängliga för överföring från WebWisu till VIPU-tjänsten. Jordbruksskiftesuppgifterna som...

Ta med dig odlingsplanen i MobiWisu - provanvänd avgiftsfritt

21.03.2017

Som användare av WebWisu har du odlingsplanen alltid med dig i MobiWisu. Med hjälp av tjänsten ser du din odlingsplan och kan göra anteckningar direkt vid sidan av arbetena. Användning av MobiWisu förutsätter att man gjort en odlingsplan i WebWisu. MobiWisu används med smarttelefonens och...

Mtechs kommande serviceavbrott

27.02.2017

Mtech har serviceavbrott under nedan nämnda dagar med början kl. 10:30. Avbrottet räcker ca 6,5 timme och upphör ca kl. 17:00. Under serviceavbrottet kan man inte använda tjänsterna Min Gård, Ammu eller Elmer, ProAgria-nättjänsterna, Provlink, Ekonomidatabanken eller WebLammas. Avbrottet gäller...

FarmiDiili elektrifierar gödselmarknaden idag

20.12.2016

20.12.2016 Mtech öppnar idag en alldeles ny slags elektronisk tjänst för odlare och försäljare av gödselmedel. FarmiDiili förflyttar gödselanskaffningen till den digitala tidsåldern. Varje finländsk odlare kan delta i samupphandling av gödselmedel via FarmiDiili-tjänsten och spara tid, besvär och...

Referenser

Användarna i de olika länderna är mycket nöjda. Samarbetet har under åren utvecklats tack vare Landbrukets Datacentral AB:s engagerade personal som har stort tekniskt kunnande och förståelse för användarnas krav.
 
- Patrik Nordgren, Chef Marknad/Innovation, Växa Sverige