Webbuppdatering av PC-Wakka för skatteåret 2017 kan laddas ner

 - bokföringen för år 2018 med WebWakka

http://www.mtech.fi/sv/webbuppdatering-av-pc-wakka-skattearet-2017-kan-laddas-ne...

Underhållet av PC-Wakka upphör i.o.m. bokslutet för 2017

http://www.mtech.fi/sv/underhallet-av-pc-wakka-upphor-iom-bokslutet-2017

WebWisu höstmeddelande 2017

– aktuellt om WebWisu

Läs mera

http://www.mtech.fi/sv/webwisu-hostmeddelande-2017-aktuellt-om-webwisu

Min Gård AmmuLink har publicerats

 i september 2017

http://www.mtech.fi/sv/min-gard-ammulink-har-publicerats-i-september-2017

Pröva på våra program avgiftsfritt!

Nu går det också att provanvända Min Gård –modulerna

http://www.mtech.fi/sv/prova

Elektronisk stödansökan i WebWisu 2017

Läs mera

http://www.mtech.fi/sv/vaxt/elektronisk-stodansokan-i-webwisu-2017

Ta med dig odlingsplanen i MobiWisu

- provanvänd avgiftsfritt

http://www.mtech.fi/sv/ta-med-dig-odlingsplanen-i-mobiwisu-provanvand-avgiftsfri...

Hantera ekonomin flexibelt med WebWakka

Läs mera

http://www.mtech.fi/sv/webwakka

Min Gård –videoanvisningar

ser du här

https://dreambroker.com/channel/z4bonimc/

Ammu, Elmer och Pihvi integreras i Min Gård –programtillämpningen 1.1.2016

http://www.mloy.fi/sv/ammu-elmer-och-pihvi-integreras-i-min-gard-programtillampn...

Med hjälp av MobiWisu kan du kontrollera uppgifterna i din odlingsplan

och spara odlingsanteckningar i skiftesbokföringen vid sidan av arbetena på åkern.

http://www.mtech.fi/sv/vaxt/mobiwisu

KoKompassen är en bred programvara

för planering, uppföljning och simulering av husdjursproduktionen på nötgården

http://www.mtech.fi/sv/kokompassen

Ammu & Elmer och Pihvi

Mångsidiga programvaror för nötgårdar

http://www.mtech.fi/sv/notprogram

WebWakka är ett på webben fungerande modernt användarvänligt ekonomiprogram

som används via webbläsaren och är ämnat för lantgården

http://www.mtech.fi/sv/webwakka

Pröva på våra program utan avgift

http://www.mloy.fi/sv/prova

Med WebWisu kan du planera växtodling,

bokföra skiftesvisa anteckningar och sända skiftesuppgifter till den elektroniska stödansökan

http://www.mtech.fi/sv/vaxt/webwisu

Växt

Med hjälp av Wisuprogrammet gör du enkelt en odlingsplan, bokför skiftesvisa anteckningar och sänder skiftesuppgifter till den elektroniska stödansökan.

 
 
http://www.mtech.fi/sv/wisu-odlingsprogram

Ekonomi

Med Wakkaprogrammet sköter du lantbrukets bank- och ekonomiangelägenheter enkelt och snabbt.

http://www.mtech.fi/sv/wakka-ekonomiprogram

Nyheter

På Sarka-mässan presenteras Mtech:s programvarulösningar för jordbruksgårdar

24.01.2018

Mtech deltar på Sarka-mässan som ordnas 2.-3.2.2018 i Seinäjoki. På vår avdelning 4E presenterar vi mångsidiga programvarulösningar för gårdar: den fullständigt förnyade Min Gård -nötprogramvaran, Wisu -odlingsprogram för växtodling samt Wakka -ekonomiprogrammet för gårdens bokföring. SMARTBOW -...

Vi har ett avbrott i vår service lördagen 27.1. kl 10:30 – 17:00

19.01.2018

Vi har ett avbrott i vår service lördagen 27.1. kl 10:30 – 17:00 Under serviceavbrottet är bl.a. följande program och tjänster ur funktion; Min Gård,  ProAgrias nättjänster, Provlink, Taloustietopankki samt WebLammas. Avbrottet gäller ej Wisu och Wakka.  

Ammu, Elmer och Pihvi –programvaran tackar för 20 gemensamma år

15.12.2017

Ammu, Elmer och Pihvi –programvaran tackar för 20 gemensamma år. Det har varit fantastiskt att vara med och hjälpa att utveckla och underhålla finska nötgårdar. Programvaran har under årens lopp utvecklats kolossalt, precis som de finska gårdarna. Under de senaste åren har det varit en stor...

Min Gård Naseva förbindelsen

16.10.2017

Min Gårds Anteckning av behandlingar i Naseva Den första versionen av Naseva förbindelsen har publicerats i Min Gård –programvaran. Med den första versionen kan man anteckna nya behandlings- och medicineringsuppgifter i Naseva. Om man behöver redigera eller ta bort behandlings- och...

Referenser

Användarna i de olika länderna är mycket nöjda. Samarbetet har under åren utvecklats tack vare Landbrukets Datacentral AB:s engagerade personal som har stort tekniskt kunnande och förståelse för användarnas krav.
 
- Patrik Nordgren, Chef Marknad/Innovation, Växa Sverige