Arvot

Maatalouden Laskentakeskuksen arvoissa kiteytyy yrityksen pitkä historia, sen asiakkaiden toimialan erityispiirteet sekä henkilöstön sitoutuminen tavoitteelliseen toimintaan ja tekemisen tapoihin. Arvot ovat kehittyneet nykymuotoonsa vuosikymmenien kuluessa. Tunnistimme nämä henkilöstöä, johtoa ja hallitusta yhdistävät viisi arvoa syksyllä 2013 käymässämme arvokeskusteluiden sarjassa. Arvoprosessia johti valtiotieteen tohtori Martti Puohiniemi Limor Oy:stä.
 
Viidestä arvostamme muodostuu dynaaminen kokonaisuus, arvokartta, jossa on kaksi arvojännitettä. Näiden jännitteiden leikkauspisteeseen sijoittuu tärkein arvomme, Maatilayrittäjän menestys. Pitkän historiamme kuluessa muotoutuneet arvomme auttavat meitä suunnistamaan nopeasti muuttuvassa maailmassa.
 
Maatalouden Laskentakeskuksen Arvot -kirjassa esitellään arvokeskusteluiden perusteella kiteytetyt viisi arvoa, niiden määritelmät ja esimerkkejä siitä, miten me nämä arvot ymmärrämme jokapäiväisessä työssämme. 

Maatalouden Laskentakeskuksen Arvot -kirja on luettavissa tästä linkistä (PDF)

 

Maatilayrittäjän menestys

Haluamme tarjota maatilayrittäjille ja heitä palveleville organisaatioille lisäarvoa tuottavia ratkaisuja. Tämän arvon toteutuminen näkyy aitona kiinnostuksena asiakkaidemme toimintaan ja kykynä kehittää heidän työtään helpottavia ja tuottavuutta parantavia tietoteknisiä ratkaisuja, joita he eivät muualta saa.
 

Reilu tekemisen meininki

Haluamme luoda Maatalouden Laskentakeskuksesta yhteistyökykyisten ja osaavien yksilöiden tietoja, taitoja ja kokemusta hyödyntävän asiantuntijaorganisaation. Tämän arvon toteutuminen näkyy reiluna, avoimena ja joustavana yhteistyönä, sitoutumisena eettisesti hyviin työyhteisöperiaatteisiin sekä haluna panostaa yhteistyötä edistävien työskentelytapojen kehittämiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa.
 

Uudistusmielisyys

Haluamme uudistaa toimintaamme tavalla, joka auttaa sekä meitä itseämme että asiakkaitamme kehittymään ammattilaisina. Tämän arvon toteutuminen näkyy toimintamme jatkuvana parantamisena sekä uuteen kohdistuvana rohkeutena ja uteliaisuutena.
 

Osaaminen ja tehokkuus

Haluamme olla alamme johtavia asiantuntijoita ja hyödyttää osaamisellamme asiakkaitamme täysimääräisesti. Tämän arvon toteutuminen näkyy haluna kehittää jatkuvasti osaamistamme ja tuottaa asiakkaillemme hyviä ja tehokkaita ratkaisuja.
 

Pitkäjänteisyys ja luotettavuus

Haluamme varmistaa työmme laadun ja testata sen lopputulokset, jotta asiakkaamme voivat luottaa saavansa meiltä ensiluokkaista palvelua ja toimivia ratkaisuja.Tämän arvon toteutuminen näkyy sitoutumisenamme yhteisesti hyväksyttyihin toimintaperiaatteisiin ja pelisääntöihin ja annettujen lupausten pitämiseen.